Valdība šodien pieņēma noteikumus, kas regulēs civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidus un to organizēšanas kārtību.

Noteikumi paredz, ka civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības iedala pēc līmeņiem, piemēram, valsts līmeņa mācības, kurās pārbauda gatavību valsts mēroga katastrofai. Tāpat mācības iedala pēc norises veida un mērķiem, piemēram, kompleksās mācībās, kas apvieno teorētisko un praktisko mācību sadaļu.

Mācības plāno un rīko valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī juridiskās personas, kas var rīkot arī starpinstitūciju mācības, iesaistot citu valsts un pašvaldības institūciju un juridisko personu pārstāvjus.

Starptautiskās mācības organizē atbilstoši attiecīgo starptautisko organizāciju programmām, ievērojot šajos noteikumos minēto mācību organizēšanas kārtību, ja tā nav pretrunā ar starptautisko organizāciju noteiktajām prasībām un kārtību.

Valsts līmeņa mācības vai reģionālā līmeņa mācības rīko ne retāk kā reizi četros gados. Valsts un reģionālā līmeņa mācības vada ar Ministru prezidenta rīkojumu norīkots mācību vadītājs.

Mācību vadītājam ir tiesības iesaistīt valsts, pašvaldības institūciju vai juridiskās personas pārstāvjus mācību plānošanas grupā, kā arī norīkot mācību plānošanas grupas vadītāju.

Par mācību plānošanas grupas uzdevumu izpildi atbild mācību plānošanas grupas vadītājs. Mācībās var uzaicināt arī novērotājus, kuri novēro mācību norisi.

Noteikumi arī paredz, ka 30 dienu laikā pēc mācību noslēguma mācību vadītāja parakstītu mācību pārskatu iesniedz valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī juridiskajām personām, kas piedalījās mācībās.

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube