Valsts iestādes energoefektivitātes pasākumu veikšanai kā partnerus varēs piesaistīt valsts nekustamo īpašumu apsaimniekotājus, paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansētajā programmā “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”.

Ekonomikas ministrijā (EM) norādīja, ka skaidrāku un efektīvāku projektu īstenošanu var nodrošināt piesaistot sadarbības partnerus – valsts kapitālsabiedrības, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto deleģējumu pārvalda un apsaimnieko valsts nekustamos īpašumus, piemēram, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, VAS “Tiesu namu aģentūra”, VAS “Šampētera nams” un VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

Lielu projektu skaitu īsteno šīs kapitālsabiedrības, tomēr, lai būtu skaidri nosacījumi personālvadības izmaksu noteikšanai, kā arī nodrošināta skaidrāka pieeja ar projekta dokumentācijas sagatavošanu, piemēram, iepirkuma procedūru nodrošināšanu, EM ierosina noteikumus papildināt ar nosacījumiem sadarbības partneriem.

Noteikumu grozījumos arī ir noteikts, ka maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs attiecināmajām izmaksām kopā nepārsniedz 250 eiro par vienu ēkas kopējās platības kvadrātmetru.

LETA jau rakstīja, ka ministrijas kūtri piesaista ES fondu līdzekļus energoefektivitātes pasākumu veikšanai valsts ēkās. Tas secināts informatīvajā ziņojumā par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu norādīja Finanšu ministrija (FM).

Pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta tiek īstenota, lai nodrošinātu mērķi katru gadu 3% valdības īpašumā esošo un izmantoto ēku platībās īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Laika periodā no 2016.gada līdz 2025.gadam nepieciešams īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 530 907 kvadrātmetru platībā, tam atvēlot kopējo finansējumu 78,8 miljonus.

Pasākuma ietvaros projektu iesniegumu pieņemšana sākās 2016.gada 19.septembrī. Tomēr līdz šā gada 9.martam Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) tika iesniegti 11 projektu iesniegumi. Desmit projektu iesniegumi tika iesniegti par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īpašumā esošām ēkām, savukārt viens projekta iesniegums ir saņemts par FM īpašumā esošu ēku.

Saņemto projektu iesniegumos iekļauto ēku kopējā platība ir 42 466,63 kvadrātmetri un kopējais pieprasītā Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma apmērs ir 4 153 622 eiro.

Tiesa, vairākas ministrijas, izņemot Satiksmes ministriju un EM, kopumā plānojušas CFLA iesniegt 96 projektu iesniegumus. Plānotā projektu iesniegumos iekļauto ēku kopējā platība ir 352 006 kvadrātmetri, un kopējais projektos plānotais ERAF finansējuma apmērs ir 51 663 776 eiro.

Ņemot to vērā, tādējādi tiks izpildīti tikai 62,53% no pasākumā pieejamā finansējuma.

FM norāda arī galvenajām apzinātajām problēmām, kas kavē pasākuma īstenošanu. Pirmkārt, lēni tiek gatavoti un novēloti iesniegti projektu iesniegumi, jo to sagatavošanai un saskaņošanai ar būvvaldēm ir nepieciešams ilgāks laiks. Otrkārt, CFLA iesniegtie projekti ir zemā kvalitātē (īpaši tehniskā dokumentācija), kā rezultātā projekti tiek vairākkārt precizēti. Treškārt, projektu īstenotāju plāni nesniedz pārliecību, ka kopumā tiks savlaicīgi uzsākti projekti visā pieejamā apjomā atbilstoši kvotai, savukārt, ir gadījumi, kad pieprasījums ir lielāks.

Saistītās tēmas:

youtube icon
Abonēt youtube