Latviešu polārpētnieki Grenlandē uz Rasela ledāja savākuši vairāk nekā 200 ledus, ūdens, augsnes un nogulumu paraugu, informēja pētnieki, norādot, ka izpildījuši visus pirms ekspedīcijas izvirzītos uzdevumus.

Vairākas dienas zinātnieki pavadīja uz paša ledāja, veicot ģeofizikālos mērījumus, kā arī ievācot ledus un ūdens paraugus no virsledāja un pieledāja ezeriem. Tāpat arī pētnieki izstaigājuši plašu pieledāja teritoriju un ievākuši augsnes un nogulumu paraugus. Kopējais visu paraugu skaits pārsniedz divus simtus.

Ekspedīcijas laikā polārpētnieki aktīvi darbojās un ievāca paraugus 16 stundas diennaktī, un ilgākā paraugu vākšana noritēja pat 26 stundas pēc kārtas, tāpēc ievākto paraugu apjoms pārsniedzis plānoto. Izdevies pat iegūt paraugus no ilggadīgā sasaluma un apraktajām augsnēm, kuru veidošanos bija pārtraukusi pieledāja ezera līmeņa celšanās un ledājūdeņu nogulumu uzkrāšanās.

Iegūto paraugu analīzei būs nepieciešami vismaz vairāki mēneši, un tai ir piesaistīti vairāki eksperti.

Pētnieki informēja, ka iegūtie dati zinātniekiem ļaus noskaidrot zemledāja reljefa izmaiņas, iekšledāja tuneļu izplatības likumsakarības un tādus ekoloģiskus jautājumus kā augšņu veidošanos pēc ledāja atkāpšanās, aļģu un ciānbaktēriju attīstību gan virs paša ledāja, gan pieledāja ezeros. Tāpat arī tiks analizēta cilvēku un dabisko procesu rezultātā radīto kvēpu ietekme uz ledāju kušanu Grenlandē.

Turpmākais galvenais ekspedīcijas dalībnieku mērķis ir nākamā vai aiznākamā gada janvārī/februārī doties uz Antarktiku un veikt pētījumus Ukrainas Vernadska polārstacijas apkārtnē. Ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem tiks realizētas regulāri, un nākamajā vasarā pētnieki plāno atgriezties arī Islandē, kur pētījumi uzsākti jau divās iepriekšējās ekspedīcijās.

 

Informācija: BNS

Saistītās tēmas: GrenlandeParaugiPētnieki

youtube icon
Abonēt youtube