Portāls www.ritakafija.lv, turpmāk portālā – Portāls, pieder SIA “Suņu būda”, reģ. Nr. 40103768366, juridiskā adrese Ausmas iela 2A, Rīga, LV-1006, citur portālā – Portāla īpašnieks.

Portāla pārvaldnieks ir masu medijs „Rīta kafija”, reģistrācijas Nr. 000740339, citur portālā – Portāla pārvaldnieks, kas veic redaktora pienākumus Portāla darbības nodrošināšanai un veido Portāla saturu.

Par Portālā publicēto autordarbu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un sabiedrībā pieņemtajām vispārējās ētikas normām atbildību uzņemas attiecīgās publikācijas autors.

Portāls nav atbildīgs par pārpublicētajiem, pārsūtītajiem un koriģētajiem materiāliem, kā arī to radītajām sekām, ja bez Portāla pārvaldnieka rakstiskas atļaujas tiek lietota atsauce uz Portālu vai masu mediju „Rīta kafija”.

Portālam ir tiesības jebkurā laikā rediģēt un/vai dzēst bez brīdinājuma jebkādu Portālā izvietotu informāciju.

Portāla pārvaldnieks ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un veiktās izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās ir publiskotas Portālā.

youtube icon
Abonēt youtube