Septembra sākumā Bērnu dzejas dienās notiks šī gada dzejas gadagrāmatas bērniem “Garā pupa” atvēršana.

8. septembrī plkst.13 peldošajā mākslas galerijā “Noass” notiks bērnu dzejas diena “Garā pupa pāraug čīkstēšanu un top par brīvu drīkstēšanu”, kurā biedrība “Ascendum” sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi atvērs 2016. gada dzejas gadagrāmatu bērniem “Garā pupa”.

Gadagrāmatas atvēršanas svētkos, kurus vadīs “Garās pupas” idejas īstenotāja Inese Zandere, piedalīsies dzejnieki un atdzejotāji Leons Briedis, Uldis Auseklis, Ērika Bērziņa, Ieva Lešinska un Māris Salējs. Dzejniekiem piespēlēs mūziķis Uģis Krišjānis.

Jaunajā dzejas krājumā atrodami gan bērnu dzejas jaunumi, gan līdz šim nepublicēti atradumi Gunara Saliņa, Pētera Brūvera un Janas Mores arhīvos. Gadagrāmatas veidošanā ar jauniem darbiem piedalījušies 26 latviešu dzejnieki, līdzās literārajai latviešu valodai pārstāvot arī latgaliešu un lībiešu valodu.

Nodaļā “Atgādinājums” pulcēti dzejas jubilāri: Anna Brigadere, kurai īpašu pasaciņu veltījusi Nora Ikstena, Vizma Belševica, Astrīde Ivaska, Valdemārs Ancītis. Savus mīļākos Ulda Ausekļa un Arnolda Auziņa dzejoļus izraudzījušies labi viņu grāmatu pazinēji. Tāpat atdzejotāji iepazīstinās jaunos lasītājus ar angļu, amerikāņu, krievu, poļu, lietuviešu un igauņu autoru dzejoļiem. Pasaku “Vecīša cimdiņš”, ko par savu uzskata gan latvieši, gan krievi, gan ukraiņi, trejvalodīgā dzejas lugā pārveidojusi Zandere. Nodaļā “Sākums” publicēti bērnu radošie darbi – interneta žurnāla “Satori” un biedrības “Ascendum” izsludinātā konkursa dalībnieku veiksmīgākie dzejoļi.

Dzejas krājumu kā dāvanu bez maksas saņems 1000 Latvijas bibliotēkas un skolas, bet pārdoto grāmatu ieņēmumi tiks izmantoti bērnu kultūras projektam “Garā pupa”, kas rūpējas par to Latvijas reģionu bērnu iesaisti kultūras procesos, kuriem reģionālās un sociālās nevienlīdzības vai vecāku kūtruma dēļ nav bijusi iespēja apmeklēt kultūras pasākumus.

“Garās pupas” izdošanu 2014. gadā pēc ilgāka pārtraukuma atjaunoja biedrība “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome. Gadagrāmatas dizainu veidoja Rūta Briede un Artis Briedis, šā gada izdevumu ilustrējusi māksliniece Anete Melece.

 

Info: BNS

Saistītās tēmas: BezmaksasSeminārsZaļā brīvība

youtube icon
Abonēt youtube