Maksājumu konti kļūs pieejamāki un banku tarifi ērtāk salīdzināmi, paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā.

Grozījumi likumā paredz pārņemt Eiropas Savienības direktīvas prasības, tādējādi nodrošinot maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, ērtāku maksājumu kontu maiņu, kā arī maksājumu kontu pieejamību plašākam personu lokam.

Patlaban bankas savos cenrāžos nodala pakalpojumus un to cenas, kas starp bankām mēdz ievērojami atšķirties. Mēdz atšķirties arī banku piedāvāto pakalpojumu termini, tādējādi apgrūtinot patērētājam orientēšanos banku dažādajā piedāvājumā.

Tādēļ likumprojekts paredz banku tarifu salīdzināšanas rīka izveidi, vienotu terminu lietošanas ieviešanu, kā arī patērētāja informēšanu par konta izmaksām gada laikā. Tas ne tikai atvieglos patērētājam savu budžeta pārvaldīšanu un piemērotāko pakalpojumu izvēli, bet veicinās arī banku konkurenci.

Paredzēts, ka šāds rīks, kas ļauj salīdzināt tarifus, kurus maksājumu pakalpojumu sniedzēji noteikuši maksājumu konta apkalpošanai, Latvijā tiks ieviests līdz 2018.gadam un to izstrādās Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Likumprojekts paredz ieviest arī vienkāršotāku vienotu procedūru patērētāju maksājumu kontu maiņai.

Līdz šim Latvijā nav atsevišķi izdalīts finanšu pakalpojums – maksājumu konts ar pamatfunkcijām jeb pamatkonts. Jaunais regulējums paredz kredītiestādēm ieviest un nodrošināt visiem iedzīvotājiem, arī tādiem, kurus bankas uzskata par augsta riska klientiem, piemēram, patvēruma meklētājiem vai personām pēc ieslodzījuma, piekļuvi maksājumu konta pakalpojumam.

Tā kā maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu darbība ir pakļauta paaugstinātam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskam un maksājumu pakalpojumi ir vieni no vieglāk izmantojamiem mehānismiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu atmazgāšanai un terorisma finansēšanai, ir nepieciešams stiprināt regulējumu šajā jomā. Tāpēc grozījumi likumā paredz arī informācijas publiskošanu par šīm iestādēm piemērotajām sankcijām un citiem ierobežojošiem pasākumiem.

Finanšu ministrijā norāda, ka likumprojekts pozitīvi ietekmēs patērētāju finanšu intereses, jo nodrošinās to, ka informācija par maksājumu kontiem un to izmaksām patērētājam tiek piedāvāta skaidrākā un saprotamākā veidā. Rezultātā patērētājs varētu pārvērtēt sava pakalpojumu sniedzēja piedāvājumu un ar PTAC nodrošināto salīdzināšanas rīku izvēlēties sev izdevīgāku pakalpojumu vai pakalpojumu sniedzēju, izmantojot skaidri noteiktu un vienkāršotu maksājumu kontu maiņas procedūru. Tas savukārt veicinās pakalpojumu sniedzēju konkurenci.

 

 

Info: BNS

Saistītās tēmas: AlgaBankuTarifiMaksājumuKontiValdība

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube