Sākoties rudenim, Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus sakopt savus īpašumus, pievēršot uzmanību lapu un atkritumu savākšanai, ceļa grāvju tīrīšanai, kā arī ielas malā izvietotajiem stādījumiem un novietotajām lietām, kas apgrūtina ielu ikdienas kopšanu un tehnikas pārvietošanos.

Sakopjot savu īpašumu, Siguldas novada iedzīvotājiem regulāri jārūpējas par apkopjamās teritorijas apstādījumiem, jātīra ceļa grāvji, jāsavāc lapas un atkritumi, kā arī jāpļauj zāle. Sausās lapas, zarus un citus organiskos atkritumus rudenī drīkst dedzināt nelielos daudzumos līdz 31.oktobrim, ievērojot ugunsdrošības noteikumus. Siguldas novada lauku teritorijās ārpus apdzīvotām vietām organiskos atkritumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos visu sezonu, ievērojot drošību.

Siguldas pilsētas SIA “Jumis” līdz 31.oktobrim atkritumu šķirošanas laukumā “Zemdegas” aicina nodot bojātos augļus un dārzeņus. Šķirošanas laukums ir atvērts otrdienās no plkst.14 līdz 16 un sestdienās no plkst.10 līdz 14. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums piedāvā arī atbrīvoties no zaļajiem atkritumiem – zāles, lapām, augļiem un dārzeņiem, ievietojot tos īpaši marķētos 120 litru maisos. Maisus var iegādāties uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrā Siguldā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 10. Plašāka informācija par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem pieejama PSIA “Jumis” pa tālruni 67972286.

Siguldas novada teritorijas īpašumu uzturēšanas kārtību nosaka saistošie noteikumi “Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”. Par šo noteikumu neievērošanu un sava īpašuma nekopšanu fiziskās personas var saņemt naudas sodu līdz 350 eiro, bet juridiskās personas – līdz pat 1400 eiro lielu naudas sodu.

 

 

Info:BNS

Saistītās tēmas: BNSSiguldaTrba

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube