Rīgā sociālajiem pabalstiem nākamajā gadā plānots atvēlēt 14 miljonus eiro.

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja 18.oktobrī skatīs jautājumu par Rīgas domes Labklājības departamenta 2017.gada budžeta projektu. Minētajā projektā departaments norādījis, ka tam nākamā gada budžetā vajadzīgi 60 635 122 eiro.

No šīs summas 1 532 782 eiro ir paredzēti Labklājības departamenta darbības nodrošināšanai. Sociālajiem pabalstiem plānots izlietot 14 miljonus eiro, tai skaitā 7,4 miljoni eiro atvēlēti dzīvokļa pabalstiem, 2,7 miljoni eiro – garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalstam, 1,2 miljoni eiro – pabalstam jaundzimušajiem rīdziniekiem, 299 100 eiro – pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem, 21 580 eiro – skolēnu brīvpusdienu pabalstiem un 3,3 miljoni eiro – pārējiem pabalstiem.

Labklājības departamenta budžetā 16,3 miljoni eiro tiks izmantoti sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, tai skaitā viens miljons eiro tiks tērēts sociālpsiholoģiskajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, 1,6 miljoni eiro – dienas centriem un dienas aprūpes centriem pilngadīgām personām, 343 610 eiro – sociālā darba pakalpojuma pirkšanai ārstniecības iestādēs un 1,5 miljoni eiro – invalīdu transporta pakalpojumiem. Turklāt 9,7 miljoni eiro paredzēti samaksai par aprūpi mājās, 342 994 eiro – pārējiem sociālajiem pakalpojumiem pilngadīgām personām un 1,6 miljoni eiro – ēdiena piegādei un izdalīšanai maznodrošinātām personām.

Asistenta pakalpojumam personām ar invaliditāti nākamā gada budžetā paredzēti 4,9 miljoni eiro. Labklājības departamenta budžetā plānoti arī 3,7 miljoni eiro Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centram, bet 2,2 miljoni eiro – atbalstam ģimenēm krīzē.

Nākamgad 5,9 miljonus eiro Labklājības departaments plānojis atvēlēt veco ļaužu sociālās aprūpes centriem (SAC), tai skaitā 2,9 miljoni eiro paredzēti SAC “Gaiļezers”, 1,8 miljoni eiro – SAC “Mežciems” un 854 526 eiro – SAC “Stella Maris”. Turklāt 2,3 miljoni eiro atvēlēti, lai finansētu veco ļaužu uzturēšanos citās līgumorganizācijās.

Nākamā gada budžetā Labklājības departaments 1,09 miljonus eiro paredzējis Rīgas patversmei, bet 997 211 eiro – Rīgas patversmes līgumorganizācijām. Turklāt 366 507 eiro plānoti veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai, kā arī veselības un ģimenes veselības veicināšanai, 96 044 eiro – invalīdu pacēlāju uzstādīšanai, apkopei un remontam, 120 372 eiro – sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, 553 386 eiro – grupu mājām un dzīvokļiem, kā arī 694 816 paredzēti eiro īslaicīgai hronisko slimnieku kopšanai un rehabilitācijai.

 

Informācija: BNS

Saistītās tēmas: LabklājībaPabalstiRīga

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube