Maznodrošinātie rīdzinieki līdz 31. oktobrim var iesniegumā prasīt pabalstus izglītības ieguves atbalstam, informēja Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Lita Brice.

Pabalstus izsniegs, pamatojoties uz Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu vai jebkura vecuma sociālās korekcijas klašu audzēkņiem.

Pabalsta izglītības ieguves atbalstam apmērs ir 35,57 eiro katram skolēnam.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem līdz 31.oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jānodod rakstisks iesniegums un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Šogad no 1.jūnija līdz 21.oktobrim mācību pabalstu izglītības ieguves atbalstam ir saņēmušas 1484 rīdzinieki 52 785 eiro apmērā.

Informācija: BNS

Saistītās tēmas: izglītības ieguveMaznodrošinātiepabalstsRīga

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube