Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma jaunu likumprojektu, kas būtiski vienkāršos un paātrinās uzturlīdzekļu saņemšanu.

Tieslietu ministrijas izstrādātais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums paredz, ka no uzturlīdzekļu pieprasīšanas līdz naudas saņemšanai būs jāgaida ne vairāk kā trīs mēneši, un tos varēs saņemt arī par pilngadīgiem skolēniem, kuri vēl nav sasnieguši 21 gada vecumu.

Izmaiņas ievērojami vienkāršos uzturlīdzekļu saņemšanas procesu, tādējādi iestājoties par bērna interesēm. Būtiski, ka jaunais regulējums palīdzēs mazināt arī tiesu noslodzi, iepriekš uzsvēra par likumprojekta virzību atbildīgās Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti.

Likuma mērķis ir nodrošināt, lai tiktu īstenotas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu un veicināta izglītības ieguve, izveidojot fondu minimālo uzturlīdzekļu izmaksai, ja bērns iegūst izglītību Latvijā un viens vai abi vecāki nenodrošina uzturlīdzekļus bērna uzturam.

Jaunā kārtība nosaka, ka uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā izmaksās atbilstoši administratīvajam procesam. Minimālā apmēra lietās, kurās nepastāv strīds, vairs nebūs jāvēršas tiesā. Līdz ar to līdzšinējo vismaz deviņu mēnešu vietā uzturlīdzekļus varēs sākt saņemt jau pēc diviem trim mēnešiem.

Lai pieprasītu minimālos uzturlīdzekļus, būs jāvēršas tikai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā, nevis arī tiesā un pie zvērināta tiesu izpildītāja, kā tas ir patlaban. Līdz ar jauno kārtību plānots atslogot arī tiesas, kuras vairāk resursu varēs veltīt strīdu izskatīšanai. Vienlaikus tiks saglabātas tiesības vērsties tiesā, ja pastāv strīds par aprūpi vai uzturlīdzekļu apmēru. Tāpat tiesā varēs vērsties ar prasību piedzīt uzturlīdzekļus lielākā apmērā.

Normatīvajā aktā ierakstīts, ka fonds varēs izmaksāt līdzekļus arī tādā gadījumā, ja no zvērināta tiesu izpildītāja nebūs saņemtas ziņas, ka parādnieks paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu noteiktajā termiņā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā nav ieskaitījis paziņojumā norādīto summu. Tas attieksies uz tādiem gadījumiem, kad parādniekam Latvijā nav deklarētās dzīvesvietas, mantas vai darbavietas vai parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process, un tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem nav iespējams iesniegt izpildei Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Tāpat likumprojektā noteikta kārtība par valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā “www.latvija.lv” pieejamo informāciju par uzturlīdzekļu nemaksātājiem. Informācija par parādniekiem nepieciešama, lai veicinātu vecāku pienākumu pildīšanu – uzturlīdzekļu maksāšanu – un tādējādi nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību, norādīts likumprojektā.

Jaunā uzturlīdzekļu izmaksāšanas kārtība administratīvajā procesā stāsies spēkā nākamā gada 1.februārī. Savukārt likuma normas, kas uzturlīdzekļu izmaksu paredz personai pēc pilngadības sasniegšanas, stāsies spēkā 2017.gada 1.septembrī.

Saistītās tēmas: LikumprojektsSaeimaUzturlīdzekļi

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube