Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Veterinārmedicīnas likumā, nosakot atvieglojumus veterinārārstu reģistrācijai.

Patlaban saskaņā ar likumu veterinārārstu reģistrāciju veic gan Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), gan Latvijas Veterinārārstu biedrība. Tagad noteikts, ka turpmāk reģistrēties vajadzēs tikai PVD.

Ar likuma izmaiņām tiks mazināts administratīvais slogs gan ārstiem, gan biedrībai. Saskaņā ar akceptētajām izmaiņām biedrība veiks tikai veterinārārstu sertifikāciju un uzturēs to reģistru. Izmaiņas arī noņems pienākumu praktizējošiem dzīvnieku ārstiem rakstiski informēt PVD par prakses sākšanu.

Tāpat noteikts pienākums dzīvnieku īpašniekiem turpmāk veterinārārstiem ziņot arī par nedzīvi piedzimušajiem dzīvniekiem. Līdz šim likums prasīja ziņot par dzīvnieka nobeigšanos, abortiem, kā arī dzīvnieku saslimšanām un infekcijām.

Precizēta arī kompensāciju izmaksa bišu īpašniekiem. Noteikts, ka turpmāk arī Amerikas peru puves apkarošanas laikā iznīcinātajām bišu saimēm noteiktās kompensācijas varēs saņemt pilnā apmērā, ja dzīvnieku īpašniekam būs saglabājušies pirkuma dokumenti par iegādātajām bišu saimēm. Patlaban valsts sedz zaudējumus 50% apmērā no šādas bišu saimes vērtības.

Lai uzlabotu dzīvnieku uzraudzības kontroli saistībā ar Āfrikas cūku mēra straujo izplatību, valsts galvenajam pārtikas veterinārajam inspektoram dotas tiesības izdot rīkojumu par apkarošanas pasākumiem līdz brīdim, kamēr to būs izdarījusi valdība. Šāda kārtība nepieciešama, jo daudzas prasības ir saskaņojamas ar Eiropas Savienību (ES), kas ir laikietilpīgi, taču Āfrikas cūku mēra dēļ tās ir jāievieš nekavējoties, skaidro pieņemto izmaiņu autori.

Tiesiskais regulējums attiecas uz 800 veterinārārstiem, 158 uzņēmumiem, kuros tiek turēti akvakultūras dzīvnieki, 3700 bišu saimju īpašniekiem, kā arī jebkuru dzīvnieku īpašnieku.

Veterinārmedicīnas likuma mērķis ir regulēt dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, veterinārmedicīnisko praksi, dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, dzīvnieku un to izcelsmes produktu importa un tranzīta veterināro kontroli un noteikt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī personu tiesības un pienākumus attiecīgajās jomās.

youtube icon
Abonēt youtube