Rīgas dome plāno politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem palielināt ikgadējo pabalstu no 75 līdz 100 eiro.

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja 18.aprīļa sēdē plāno skatīt jautājumu par grozījumiem noteikumos par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem ik gadu tiek izmaksāts pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Pabalsta apmērs personai pašreiz ir 75 eiro.

Rīgas domes Labklājības departaments skaidro, ka politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieki ir cienījamā vecumā, tāpēc būtu lietderīgi paaugstināt minētā pabalsta apmēru līdz 100 eiro personai. Pabalsta apmēra palielināšana veicinās sadarbību un sapratni ar politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku apvienībām un palielinās Rīgas pilsētas iedzīvotāju uzticību Rīgas pilsētas izpildvarai.

Pērn pabalstu saņēma 3119 personas, izlietojot šī pabalsta izmaksai 234 525 eiro. Tā kā pabalsta saņēmēju skaits katru gadu samazinās, tiek plānots, ka 2017.gadā pabalstu saņems 3104 personas, un pabalsta izmaksai plānoti 310 400 eiro.

Saistītās tēmas: PabalstiRepresētiRīgas Dome

youtube icon
Abonēt youtube