Jūrmalas pilsētas ģerbonis ir ar baltu kaiju uz zila fona, diezgan ironiski. Izrādās vietējās pašvaldības birokrāti dara visu, lai realitātē pilsētas simbols būtu jūras piekraste ar beigtiem un savainotiem putniem. Savu sāpi par ierēdņu cinismu sociālajos tīklos atklāja apvienība “Drauga spārns”, aicinot atbalstīt viņus iniciatīvas balsojumā portālā mana balss.

 

 

Vēršamies pie Jums ar lūgumu pēc palīdzības – šo 200 putnu vārdā, kas šobrīd atrodas mūsu aprūpē un visu daudzo nelaimē nonākušo putnu vārdā, kam palīdzība būs vajadzīga tuvākajā laikā! Jūrmalas Dome vēlas pārtraukt putnu glābšanas darbu, ko ar Dieva palīdzību tikai pašu spēkiem “Drauga Spārns” veic jau septīto gadu un kā rezultātā šo gadu laikā vairāk nekā 700 putni ir saņēmuši palīdzību grūtā brīdī. Jūrmalas Dome, aizbildinoties ar formālam prasībām un, stādot dažu cilvēku privātās intereses augstāk par dzīvu radību tiesībām un vajadzībām pēc palīdzības, dzīvības un brīvības, cenšas aizliegt un apturēt visu Latvijas putnu glābšanas un ārstēšanas darbu.

Pēc Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. Panta “vietējās pašvaldības izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus (un putnus) vai slēdz līgumu ar fizisku vai juridisku personu par šādu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi”. Jūrmalas Dome šo likumu nav ievērojusi un tā arī nav izveidojusi atbilstošu vietu, kur būtu iespējams izmitināt un sniegt palīdzību ievainotiem putniem, kādu Jūrmalas plašajā piekrastes teritorijā ir ļoti daudz (sezonā aptuveni 80% no visiem putniem, kas nonāk pie mums)… Viņu darbu esam darījuši mēs – pēc savas iniciatīvas, par saviem līdzekļiem un iespējām, neprasot un pretī nesaņemot no Domes par to neko… Taču tā vietā lai Dome pildītu likumā noteikto vai atbalstītu tos, kas dara viņu darbu, tikai ir centusies mūs sodīt palielinot nodokli un tagad, saņemot vienu jaunpienākušu kaimiņu sūdzību, cenšoties vispār apturēt šo darbu, rakstot atkārtotas vēstules Dabas aizsardzības pārvaldei ar lūgumu nedot un nepagarināt mums atļauju putnus turēt un ārstēt.

Pēdējā pusgada laikā vairākkārtīgi mūs ir apciemojusi valsts un pašvaldības policija, Veselības inspekcija, PVD, bijuši draudi par krimināllikuma pārkāpšanu un pieprasīts rakstīt paskaidrojumu, zvans no prokuratūras u.c. Taču visbeidzot derīgs iemesls tika atrasts Jūrmalas Būvvaldē – putnu voljēri izrādās nelikumīga būvniecība, kaut ari nevienam no tiem nav pamatu, ir vairākas ar žogu un tīklu apjoztas zonas, kur žogs ir ierakts arī zemē aizsardzībai no plēsējiem un 3 pārvietojami vagoniņi un 1 siltumnīca, ko esam pārtaisījuši par stārķu māju.

Kaut arī vienīgais ko darām, par spīti mūsu valstī esošajiem šķēršļiem un sarežģītajai situācijai putnu ārstēšanas un rehabilitēšanas jomā, ir mēģinām uzņemt un sniegt palīdzību ievainotiem un slimiem putniem, par ko cilvēki ziņo no visas Latvijas… Jo diemžēl Latvijas valstī praktiski vienīgā palīdzība, ko veterinārajām klīnikām un patversmēm šobrīd ir iespēja sniegt nelaimē nonākušiem savvaļas putniem, ko cilvēki atnes, ir eitanāzija…

Jūrmalas Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu, ka būvēm, kurās atrodas putni, jātiek nojauktām līdz 2017. gada 1. jūnijam, nedomājot par dzīvajam radībām kas tajās dzīvo un kurām atveseļošanās periodā nav citas vietas kur palikt. Neskatoties uz to, situācijai zemes gabalā jātiek atjaunotai iepriekšējā stāvoklī, pirms tur bija ēkas un voljēri, kurās mīt putni. Uz jautājumu kur likt putnus, no Būvvaldes tiek saņemta viena atbilde: “pārvietot”, nepaskaidrojot uz kurieni un par kādiem līdzekļiem šo jauno vietu atkal veidot.

Jūrmalas Dome ir panākusi savu arī citā jomā – Dabas aizsardzības pārvalde, kaut mūs vienmēr spēcīgi atbalstījusi, neizturot visu šo iestāžu spiedienu un saņemot Vides ministrijas formālo un vienaldzīgo atbildi, kas sniegta situācijā neiedziļinoties, vairs nevar izsniegt biedrībai “Drauga Spārns” gadskārtējo atļauju turēt un ārstēt savvaļas putnus. Līdz ar to 200 putnu liktenis paliek karājamies gaisā, tāpat kā pārējo nelaimē nonākušo putnu, kuriem palīdzība būs nepieciešama jau tuvākajās nedēļās un mēnešos, jo Latvijā nav citas vietas, kas varētu uzņemt un sniegt profesionālu palīdzību tādam skaitam dažādu sugu savvaļas putnu. (Pagājušajā gada mēs uzņēmām aprūpē 282 putnus no 38 sugām un palaidām brīvībā 96 putnus, vēl daudzus no tiem ar Dieva palīdzību ceram atlaist tuvākajā laikā.) Taja pašā laikā Jūrmalas Dome likumu nepilda un, aizbildinoties tikai ar esošo teritoriālplānojumu, kurā noteiktas teritorijas izmantošanas iespējas, piedāvā vienīgi atrast finansējumu, lai šos 200 putnus iemidzinātu un iesākto darbu apturētu. Vai birokrātijai un dažu cilvēku personiskajam interesēm būtu jāstāv augstāk par dzīvu radību tiesībām pēc dzīvības un palīdzības, kas nepieciešama, lai to saglabātu…? putnu, kuri lielākajā daļā gadījumu ir cietuši no tiešas vai netiešas cilvēku darbības – sašauti, notriekti ar mašīnu, ietriekušies elektrības vados vai saindējusies ar medībās un makšķerpiederumos izmantoto svinu… putnu mazuļi, kas blīvas ceļu satiksmes vai cilvēkiem piederošo mājdzīvnieku u.c. veida cilvēku darbību dēļ nesaņem Dieva doto iespēju izaugt. Cilvēki aizbildinās ar vārdiem “dabiskā atlase” – taču tā sen vairs nav daba – skrotis, kas tiek raidītas uz putniem, kas tikko atgriezušies no garas un grūtas migrācijas uz savām ligzdošanas vietām, bieži vien laupot tiem iespēju jebkad vēl lidot vai staigāt… mašīnas, svins, piesārņojums, cilvēka ieviesti plēsēji, makšķerauklas un āķi, kas ieķeras putnam mutē un neļauj ēst, māju un jaunceltņu logu stikli, kuru spožajā atspulgā masveidā ik dienas iet boja neskaitāmi putni. Dabiskā atlase notiek un notiks dabā – jūrā, mežā, purvā, taču, kad tas notiek cilvēka acu priekšā, šobrīd jau tā pienākums ir pastiept roku, lai palīdzētu.

Tāpēc šobrīd ir jautājums – vai Latvijā ir vajadzīga palīdzība cietušajiem savvaļas putniem, kas nonākuši cilvēka redzeslokā? Vai ļausim mūsu valstī formālai birokrātiskai atrakstīšanai uz papīra atņemt putniem tiesības uz dzīvību un palīdzību, kas tiem pienākas, jo cilvēks nodara dabai tik lielu kaitējumu? Vai pašvaldība ir tiesīga klaji ignorēt likumdošanā noteikto pienākumu rūpēties par savvaļas dzīvniekiem un putniem un tajā pašā laikā atklāti vērsties pret tiem, kas par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem veic likumā noteikto pašvaldības pienākumu, neprasot par to neko…?

Šobrīd pie mums atrodas savvaļas putni no vairāk nekā 19 sugām, ik dienas tiem nepieciešama aprūpe un daudziem ari medicīniskā palīdzība, aizvien cenšamies papildināt zināšanas un iespējas palīdzēt arvien komplicētākos klīniskajos gadījumos, sadarbojoties arī ar vetārstiem Latvijā un ar putnu speciālistiem Amerikā un Eiropā. Vairāki no putniem, kuri traumu dēļ nekad dabā vairs nespēs atgriezties, pie mums ir jau 6 vai 7 gadus, citi par mata tiesu izdzīvojuši pēc ilgas un grūtas slimības vai traumas, daudzi cer sagaidīt brīdi, kad atkal varēs pacelties spārnos. Aiz katra putna stāv cilvēks, kas to ir atradis un kura sirds ir iežēlojusies par to… Taču tas viss nevienu neinteresē – pēc Jūrmalas pašvaldības vēlmes no 1. jūnija tiem būtu jāpaliek uz ielas. Ka arī šogad ap 300 bezpalīdzīga stāvoklī nonākušiem putniem un putnu mazuļiem būs vajadzīga palīdzība, un nebūs, kas to varēs viņiem sniegt…

Ceram uz Jūsu palīdzību un atbalstu, un uz Jūsu lūgšanām! Putniem taču arī ir kādas tiesības, kaut tās viņi nevar izteikt vārdos… tiesības saņemt iespēju dzīvot, nevis tikt iemidzinātiem nešķirojot… Dievs viņiem dzīvību ir devis, un tikai Viņš ir tiesīgs izlemt, kad tiem mirt… mūsu pienākums ir palīdzēt, cik spējam, kad tas ir atkarīgs no mums, un padot roku saviem mazajiem spārnotajiem brāļiem, kad tie ir nonākuši nelaimē.

Foto: facebook.com/draugasparns

Saistītās tēmas: Drauga spārnsJūrmalas domePutni

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube