Valsts ieņēmumu dienests (VID) naudas sodus piemēro nekonsekventi, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts kontroles (VK) Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciālists Reinis Grāvītis, atsaucoties uz VK revīzijā secināto.

VK revīzijā ir vērtēja naudas sodu piemērošanas praksi VID no 2014. līdz 2016.gadam. Šajā laika periodā VID ir piemērojis apmēram 52 000 naudas sodu kopsummā teju 12 miljonu eiro apmērā, taču revīzijā secināts, ka sodu piemērošana ir nekonsekventa, tiek kavēti procesuālie termiņi, nereti nav iespējams izsekot, kā noteikts soda mērs, kā arī faktiski ir izdevies piedzīt vien 53% no uzliktajiem naudas sodiem.

“VID un Finanšu ministrijai (FM) būtu jāvērtē pārkāpumu iemesli un tas, vai ar sodu piemērošanu vispār izdodas samazināt pārkāpumu skaitu,” uzsvēra VK.

VK norādīja, ka administratīvo sodu, tajā skaitā naudas sodu mērķis ir motivēt sabiedrību ievērot likumus un novērst pārkāpumus. VID var piemērot 105 dažādus naudas sodus. Tomēr praksē 80% naudas sodu tiek piemēroti par nesadarbošanos ar nodokļu administrāciju, par grāmatvedības un pārskatu iesniegšanas pārkāpumiem vai par nodokļu un informatīvo deklarāciju savlaicīgu neiesniegšanu.

Vienlaikus revīzijā konstatēta atšķirīga VID rīcība līdzvērtīgos gadījumos. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK) par katru pārkāpumu ir noteikta soda apmēra amplitūda. VID var izvēlēties soda mēru un apmēru, izvērtējot dažādus apstākļus. Šim nolūkam VID ir izstrādātas vadlīnijas, kurās dažādās situācijas un piemērojamie sodi ir aprakstīti. Papildu LAPK paredz, ka, uzliekot sodu, tiek vērtēti arī noteikti kritēriji – izdarītā pārkāpuma raksturs, pārkāpēja personība un vainas pakāpe, mantiskais stāvoklis, kā arī atbildību mīkstinošie vai pastiprinošie apstākļi. Taču revīzijā secināts, ka VID darbinieki neievēro iestādes vadlīnijas, nedokumentē LAPK kritēriju izvērtējumu un sodus piemēro pēc saviem ieskatiem, radot nevienlīdzīgu pieeju.

“Piemēram, par gada pārskata neiesniegšanu vienā gadījumā sods bijis tikai mutvārdu aizrādījums, otrā – naudas sods 280 eiro apmērā, bet vēl citā – VID vadlīnijās noteikto 425 eiro vietā piemērots 70 eiro sods. Par nesadarbošanos ar nodokļu administrāciju vienā gadījumā naudas sods bijis 20 eiro, bet citā – 450 eiro. Tā kā pamatojums soda mēra noteikšanai nav dokumentēts, ne VID, ne sodītajām personām nav zināms iemesls, kāpēc piemērots tieši šāds sods. Revīzijas laikā aptaujātie VID darbinieki nevarēja pamatot, kāpēc sodu piemērošanas praksē parādās nevienlīdzīga pieeja,” klāstīja VK.

VK revidenti konstatējuši arī gadījumus, kad nodokļu maksātājiem par pārkāpumiem sods netiek piemērots vispār. Piemēram, no 2014. līdz 2016.gadam vairāk nekā 200 000 deklarāciju gadā tikušas iesniegtas ar kavēšanos, bet šajā laika posmā sods piemērots vien 7510 reižu. Finanšu ministrija VK informējusi, ka sadarbībā ar VID ir sagatavots priekšlikums normatīvā akta grozījumiem, kas ļaus automātiski Elektroniskās deklarēšanās sistēmā nosūtīt lēmumu par soda piemērošanu, ja persona novēloti iesniedz deklarāciju.

“Pārkāpumu skaits, par kuriem tiek piemēroti sodi, turpina palielināties, turklāt nereti tos atkārto vienas un tās pašas personas. Ar naudas sodu piemērošanu vien nav iespējams novērst pārkāpumu rašanos, arī tāpēc, ka daļa no tiem tiek izdarīti neapzināti. VK ieskatā VID nepietiekami analizē pārkāpumu iemeslus un piemēroto sodu ietekmi uz pārkāpumu skaitu. Neizprotot pārkāpumu cēloņus, nav iespējams veikt preventīvus pasākumus, piemēram, sabiedrības izglītošanu un “konsultē vispirms” principa ievērošanu,” pauda VK.

VK revīzijā VID ir sniegusi divus ieteikumus, aicinot ne tikai nodrošināt vienlīdzīgu pieeju sodu piemērošanā, bet arī izglītot sabiedrību un noteikt iestādei tādus rādītājus, kas ļauj labāk novērtēt mērķu sasniegšanu. Savukārt FM ieteikts sadarbībā ar VID pilnveidot administratīvās atbildības piemērošanu nodokļu jomā. Vienlaikus VID pārstāvji informējuši VK, ka jau revīzijas laikā sāktas darbības, lai novērstu revīzijā konstatētās problēmas ar termiņu neievērošanu un nevienlīdzīgu pieeju sodu piemērošanā.

Saistītās tēmas: naudas sodiValsts kontroleVID

youtube icon
Abonēt youtube