Rīgas pašvaldība izsludina konkursu uz AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes locekļa amatu, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Lai pieteiktos vakantajam amatam, pretendentam jābūt augstākajai akadēmiskajai vai otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā vai tiesību zinātnē, kā arī vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā, turklāt vēlama pieredze ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītā jomā.

Kandidātam jābūt izpratnei par AS “Rīgas Centrāltirgus” darbības jomu – Rīgas pilsētas pašvaldības tirgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, izpratnei par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi. Vienlaikus jābūt valsts valodas zināšanām C līmeņa 1.pakāpē un vismaz vienas svešvalodas zināšanas valdes locekļa pienākumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā.

Kandidātam ir jāpiemīt augstai atbildības sajūtai un nevainojamai reputācijai.

Vienlaikus amata pretendentam jāpiemīt līdera dotībām, labām komandas veidošanas un vadīšanas prasmēm, precizitātei, analītiskai domāšanai, labām komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmēm, kā arī izcilām darbaspējām, motivācijai sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā.

Pieteikties amatam iespējams līdz 10.augustam, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, kandidāta sagatavotu redzējumu (uz trīs lappusēm) par AS “Rīgas Centrāltirgus” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai. Papildus jāpievieno dzīvesgaitas aprakstu, kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits, taču kandidātiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, jāpievieno arī valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija.

Pieteikumam jāpievieno arī augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija un profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas.

Izsludināt konkursu uz valdes locekļa amatu bija nepieciešams, jo “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Andris Morozovs kļuvis par Saeimas deputātu.

youtube icon
Abonēt youtube