Valdība šodien atbalstīja Aizsardzības ministrijas (AM) plānu palielināt atalgojumu karavīriem par 50 eiro mēnesī.

AM norāda, ka karavīru atlīdzības reforma, kuras mērķis ir panākt karavīru atlīdzības konkurētspēju darba tirgū un samazināt atvaļināšanās tendenci, tika sākta 2014.gadā, veicot karavīru mēnešalgas palielināšanu un nosakot jaunus izdienas periodus.

2016.gadā tika veikts atlīdzības reformas otrais posms, iekļaujot mēnešalgas aprēķinā jaunu kritēriju – militārajam dienestam nepieciešamo zināšanu apguvi un nodrošinot būtiskāku atlīdzības atšķirību atkarībā no karavīra iegūtās profesionālās kvalifikācijas. Kaut arī ir veikti pasākumi, pilnā mērā nav izdevies panākt karavīru mēnešalgas konkurētspēju darba tirgū.

Lai gan ir apturēta karavīru atvaļināšanās no profesionālā dienesta, tomēr nav izdevies nepieciešamajā apjomā nodrošināt kandidātu rekrutēšanu profesionālajam dienestam, jo kopš 2014.gada paralēli veiktajiem atlīdzības pilnveidošanas pasākumiem, ir notikušas arī izmaiņas valsts darba tirgū, kuru rezultātā ir pieaugusi gan minimālā mēnešalga, gan vidējā darba samaksa valstī.

Sevišķi situāciju saasina šogad 9.maijā Ministru kabineta sēdē pieņemtās Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.- 2021.gadam, kas paredz minimālās algas paaugstināšanu par 50 eiro mēnesī, attiecīgi padarot karavīru atalgojumu nekonkurētspējīgu, tam pārsniedzot minimālo algu tikai par 40 eiro.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu profesionāli sagatavotu speciālistu saglabāšanu dienestā un aizsardzības spēju attīstībai nepieciešamā papildu personāla piesaistīšanu, nepieciešams turpināt karavīru atlīdzības sistēmas pilnveidošanu atbilstoši situācijas attīstībai valsts darba tirgū.

Attiecīgi ir pieņemts lēmums no 2017.gada 1.oktobra visu karavīru un virsnieku atlīdzības skalu paaugstināt par 50 eiro, atbilstoši minimālās algas paaugstināšanas apjomam, lai saglabātu potenciālo karavīru interesi par iespēju dienēt Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Kareivim ar viena gada izdienu pašreizējo 470 eiro vietā maksās 520 eiro.

Atlīdzības sistēmas izmaiņas ir plānotas pakāpeniskas, atbilstoši valsts finansiālajai situācijai un no AM iepriekš piešķirtā budžeta. Zemākais atalgojuma līmenis palielināsies par aptuveni desmit procentiem, bet augstākais atalgojuma līmenis palielināsies tikai par diviem procentiem, tādejādi tiks saglabāts arī nodokļu reformā paustais uzstādījumus – palielināt tieši zemāko atlīdzības līmeni.

Atlīdzības palielinājums 2017.gadam ir 3 911 647 eiro. Šo vajadzību nodrošināšanai netiks pieprasīti papildus finanšu resursi, bet veikta iekšējā finanšu resursu pārplānošana.

youtube icon
Abonēt youtube