Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 31.oktobrī, trešajam lasījumam Saeimā atbalstīja grozījumus Civilprocesa likumā, kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas civillietu izskatīšanā, lai tiesvedības process būtu kvalitatīvāks, ātrāks un efektīvāks. Likuma grozījumi paredz plašākam personu lokam nodrošināt piekļuvi valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai, paaugstināt prasības summas slieksni lietās, kuras tiek skatītas vienkāršotā procedūrā, kā arī ieviest izmaiņas spriedumu pasludināšanas kārtībā.

Ar likuma izmaiņām plānots paplašināt to personu loku, kuras var saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību. Saskaņā ar likumprojektu valsts nodrošināta advokāta palīdzība pienāksies arī personām, kuru ienākumi nepārsniedz minimālās algas apmēru. Šai personu grupai juridiskā palīdzība būs pieejama, piedaloties ar 25 procentu līdzmaksājumu. Tāpat valsts juridisko palīdzību varēs saņemt personas, kuru ienākumi ir lielāki par minimālo algu, bet nepārsniedz vidējo mēneša darba samaksu valstī. Viņi advokāta palīdzību varēs saņemt, maksājot ne vairāk par normatīvajos aktos noteikto atlīdzības apmēru. Patlaban valsts nodrošina bezmaksas juridisko palīdzību maznodrošinātām un trūcīgām personām.

Daļējam advokātu procesam būs pakļautas lietas, kas skar nepilngadīgas personas. Tās būs lietas par aizgādības un saskarsmes tiesībām, tostarp, par uzturlīdzekļu bērnam piedziņu, tāpat par adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu, par bērna izcelšanās noteikšanu, bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai, kā arī mantojuma lietas, kurās mantinieks ir nepilngadīga persona. Šajās lietās varēs piedalīties bērna likumiskie pārstāvji vai advokāts, kas apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Kā norāda likumprojekta autori, advokātu iesaistes palielināšana civilprocesā ir viens no veidiem, kā paātrināt tiesvedības norisi. Tieši advokātu profesionālā kvalifikācija, pārzinot likumu regulējumu un tiesvedības procesu, var nodrošināt lietu izskatīšanas kvalitāti, ātrumu un efektivitāti.

Tāpat likuma izmaiņas paredz jaunu “saīsinātā sprieduma” formu un saturu. Saīsināta satura tiesas spriedumi, taupot tiesas resursus, tiks taisīti atsevišķos likumā paredzētos gadījumos, piemēram, aizmuguriskiem spriedumiem, ja prasība apmierināta pilnībā; spriedumiem lietās, kurās atbildētājs prasību atzinis un tiesa to apmierina; kā arī lietās, kas tiek izskatīta vienkāršotā procedūrā.

Likuma izmaiņas paredz visu Civilprocesa likumā paredzēto valsts nodevu noapaļošanu, lai tādējādi palielinātu tiesas procesu efektivitāti un atvieglotu tiesu darbu, un lietas dalībniekiem valsts nodevas maksāšanas kārtību. Valsts nodevas tiks noapaļotas līdz veseliem eiro vai veseliem desmitiem eiro.

Civillietu izskatīšanas ilgums Latvijas tiesās patlaban ir visgarākais, salīdzinot ar krimināllietām un administratīvajām lietām, liecina Tiesu informatīvās sistēmas dati.

Lai Civilprocesa likuma grozījumi stāstos spēkā, tie vēl trešajā lasījumā jāskata Saeimā.

 

Saistītās tēmas: Civilprocesa likuma grozījumiSaeimaTiesa

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube