Rīgas pilsētas ieņēmumi nākamgad pirmo reizi pārsniegs 900 miljonus eiro, kas ir izcils ekonomiskais rādītājs, šodien norādīja Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (S).

Priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks (GKR) un visu domes komiteju vadītāji šodien prezentēja plānoto Rīgas pilsētas budžetu 2018.gadam.

Plānots, ka budžeta kopējie ieņēmumi būs 906,62 miljoni eiro, no kuriem liekāko daļu – 702,66 miljonus eiro veido nodokļu ieņēmumi, 145,10 miljonu apmērā – valsts budžeta transferti, 28,17 miljonu apmērā – budžeta iestāžu ieņēmumi un 23,53 miljonu apmērā – nenodokļu ieņēmumi, kas ir, piemēram, nomas maksa, pašvaldības nodevas un citi ieņēmumi.

Savukārt budžeta izdevumi nākamgad plānoti 954,90 miljonu eiro apmērā, no tiem 784,69 miljoni tiks atvēlēti uzturēšanas izdevumu segšanai, piemēram, darbinieku algu izmaksai un sociālajiem pabalstiem, bet 170 miljoni eiro tiks atvēlēti kapitālo izdevumu segšanai. Plānots, ka budžeta deficīts būs 48,28 miljoni eiro.

Rīgas mērs gan norādīja, ka līdzīgi kā iepriekšējos gados, budžeta deficīta prognozes ir bijušas pārāk lielas un pesimistiskas un, ka arī 2018.gadā, visticamāk, pilsētas budžetu tomēr izdosies saglabāt bezdeficīta vai tuvu nulles līmenim.

Tāpat viņš norādīja, ka šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, atkārtoti izdevies samazināt pilsētas parādsaistības. 2017.gadā tās bija 891 miljonu eiro apmērā, bet 2018.gadā plānotas 888,3 miljonu eiro apmērā.

“Nākamais ir ielu remontu, skolu un sociālo pabalstu gads,” norādīja priekšsēdis paužot, ka lielākais finansējums tiks novirzīt tieši šo nozaru attīstībai un pilnveidošanai.

“Pirmkārt, ir plānots atjaunot vairāku izglītības iestāžu teritorijas, ēkas, izbūvēt piebūves, kā arī celt jaunas skolas. Saistībā ar ielu remontiem – nākamgad klāsies grūti, jo ielas sāksim remontēt agrāk un beigsim – vēlāk, taču tas būs mūsu visu labā, jo remontdarbu apjoms būs ievērojams un lielas platības tiks sakārtotas,” sacīja priekšsēdis.

Kā ziņots, šodien Rīgas domē tiek lemts par Rīgas pašvaldības 2018.gada budžetu. Kā norādīja domes priekšsēdētājs, sēdi plānots turpināt līdz plkst.19 un nepieciešamības gadījumā atsākt rītdien – plkst.11.

Saistītās tēmas: BudžetsPašvaldībaRīga

youtube icon
Abonēt youtube