Iepazīstoties ar Valsts kontroles ziņojumu “Vai SIA “Rīgas meži” apsaimnieko pašvaldības mežu atbilstoši normatīvo aktu prasībām?”, jāsaka, ka pārsteigumu nav.

Pārsteigumu nav par to, ka šis uzņēmums kropļo konkurenci – jau kopš šī uzņēmuma dibinātās kokzāģētavas pirmās darbības dienas nozares uzņēmumi cēla trauksmi, ka šai kokzāģētavai būs negodīgas priekšrocības iegūt izejmateriālus par zemākām izmaksām – kā ziņo Valsts kontrole, kokzāģētavai “Norupe”, SIA “Rīgas meži” struktūrvienībai, ir pieejami izejmateriāli pat par trīsreiz zemākām izmaksām. Pārsteidz tas, ka, neskatoties uz iespējām iegūt ļoti lētus izejmateriālus, šim uzņēmumam vēl vajag (pašvaldības) līdzfinansējumu (1 525 241 eiro 2015. gadā un 1 931 888 eiro 2016. gadā).

Valsts kontrole ir aprēķinājusi, ka, ja SIA “Rīgas Meži” nenodarbotos ar apaļo kokmateriālu pārstrādi un šos izejmateriālus pārdotu, tad uzņēmuma peļņa palielinātos par 3 360 927,77 eiro. Faktiski pašvaldībai ir iespējams ietaupīt 3,3 miljonus eiro, kurus varētu izmantot dažādām sociālajām, atbalsta, kā arī citām sabiedrībai svarīgām programmām.

Iepazīstoties ar minēto Valsts kontroles ziņojumu, rodas pamatotas šaubas par attiecīgās pašvaldības SIA kokrūpniecības funkcijas nodrošināšanas nepieciešamību un likumību, vadoties pēc Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma.

 

Valsts kontrole norāda: “Lai nodrošinātu Kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, Pašvaldībai, ņemot vērā apaļkoku pārstrādes rezultātus, novērst Kapitālsabiedrības nepamatotu iesaistīšanos komercdarbībā kokrūpniecības jomā.”

Nepārliecina pašvaldības viedoklis, proti, ka Valsts kontroles ziņojums diskreditē uzņēmumu, jo aprēķini ir balstīti uz neprecīzām izmaksām. Pajautājiet jebkuram šīs nozares uzņēmuma pārstāvim – viņš jums pateiks, ka nekas nav melots, nekas nav neprecīzs.

Valsts kontrole, Konkurences padome un nozares uzņēmumi ir vienisprātis – šī kokzāģētava ir konkurenci kropļojoša un tā ir jāslēdz vai vismaz jāpārtrauc pašvaldības līdzdalība tajā.

Rīgas Domei būtu jāpārtrauc ņirgāšanās par valsts likumiem, Konkurences padomi un Valsts kontroli, jābeidz konkurences kropļošana, kā arī jāpieņem lēmums ietaupīt rīdziniekiem vairāk nekā 1,5 miljonus eiro gadā – slēdzot kokzāģētavu “Norupe”.

Autors – Salvis Petriks

Viedokļa raksts                    

Informācijas avots (Latvijas Republikas Valsts kontroles ziņojums):
http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2016/2.4.1-46_2016/Rev%C4%ABzijas%20zi%C5%86ojums%20-%20R%C4%ABgas%20me%C5%BEi.pdf

Saistītās tēmas: Rīgas DomeRīgas MežiValsts kontrole

youtube icon
Abonēt youtube