Uzreiz vēlos teikt, ka sadarbība ar advokātu pati par sevi ir likumā atļauta darbība. Turklāt pat slepkavam vai izvarotājam ir tiesības uz advokātu, kā arī advokātu pašu par sevi nedrīkst saistīt ar klientu. Taču būtiski arī uzsvērt, ka advokāts nedrīkst veikt prettiesiskas darbības un vienlaikus patiesības pašauna nevar aizskart advokātu nekādā veidā.

Turpmāk par M.Bunkus sadarbību ar zvērinātiem advokātiem Valdi Kroni, Romualdu Vonsoviču, Ivaru Grunti un Andi Pauniņu, no kā gudrs un vērīgs lasītājs varbūt pamanīs dažas likumsakarības, kuras noteikti ir tikai nejaušības.

Zv.advokāts Valdis Kronis.
Kā tas ir zināms, M.Bunkus dažādos maksātnespējas procesos par sabiedroto pieaicināja zvērinātu advokātu Valdi Kroni. Valdis Kronis bieži pārstāvējis kreditorus un nācis uz kreditoru sapulcēm, lai nodrošinātu skaitlisku atbalstu M.Bunkus idejām un priekšlikumiem (pamatā par atlīdzības apmēriem). Ir acīmredzams, ka zvērināta advokāta Valda Kroņa iespējama atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu tā klientiem dažos procesos nav samērojama ar klienta ekonomisku labumu un iespēju saņemt naudas līdzekļus klienta kreditora prasījuma apmierināšanai, taču tā, protams, ir tikai klienta izvēle. Piemēram, SIA „REGO TRADE” V.Kronis pārstāv kreditoru SIA „A2ML”, kura prasījums ir tikai EUR 240,91 un kuram nav balsstiesību, tomēr minētais SIA iztērējis šādam procesam (dalība kreditoru sapulcēs, ierašanās uz tiesas sēdēm, sūdzību sagatavošana u.c.) vismaz 30 stundas, kas pie pat pašas mazākās advokāta takses, nozīmē, ka advokātam maksājamā summa vairākkārt pārsniedz tā pārstāvamā kreditora prasījumu. Jautājums, kāpēc SIA tas būtu izdevīgi? Turklāt jāuzsver, ka SIA „A2ML” no MSIA „REGO TRADE” bijušā valdes locekļa puses un arī no citu kreditoru puses tikai vairākkārt piedāvāts pārdot to prasījuma tiesības, maksājot cesijas maksu 100% no prasījuma kā cesijas maksu, bet V.Kronis nav piekritis šādam risinājumam, norādot uz „citādākām klienta interesēm”. V.Kroņa dalība kreditora pārstāvja statusā atklāta arī AAS „BALVA” maksātnespējas procesā, pārstāvot kreditoru „Prosper Marketing&Design Solutions Ltd.” ar noteicošām balsstiesībām, kur V.Kronis nodrošinājis M.Bunkus izdevīgu balsojumu un kur acīmredzami minētā ofšora kompānija ir fiktīvs kreditors. Tādās kreditoru sapulcēs V.Kronis piesakās būt par vai tiek ievēlēts par protokola pareizības apliecinātāju un aktīvi atbalsta M.Bunkus priekšlikumus, palīdzot vadīt sapulces pēc M.Bunkus ieplānotā scenārija. Kā saka avoti, V.Kroņa māsīca ir Bunkus biroja darbiniece.

Zvērināts advokāts Romualds Vonsovičs.
M.Bunkus sadarbība ar R.Vonsoviču SIA REGO TRADE maksātnespējas procesā tikusi uzsākta aptuveni 2016.gadā, saka avoti. Šī advokāta pieaicināšana notikusi bez kreditoru sapulces piekrišanas un atlīdzības noteikšanas tam. Par faktu attiecībā uz Vienošanās pastāvēšanu starp šo advokātu un M.Bunkus vai Parādnieku (Rego Trade), nav ziņu.
Pieņemams, ka R.Vonsoviča pieaicināšana no M.Bunkus puses veikta ar mērķi panākt labvēlīgu rezultātu Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, zinot R.Vonsoviča izcilās sekmes īpaši šajā tiesu namā). M.Bunkus sadarbība ar R.Vonsoviču neaprobežojās vien ar SIA „REGO TRADE” maksātnespējas procesu, bet tāda ir vērojama arī Trasta komercbankas maksātnespējas procesā, kur advokāts cīnījies par bankas kreditoram pienākošās naudas atdošanu nevis kreditoram, bet administratoram (skatīt iepriekš manu 13.jūnijā facebook lentā veikto ierakstu).

Tāpat SIA “REGO TRADE” maksātnespējas procesos M.Bunkus pusē figurē Ivara Gruntes un Anda Pauniņa vārds, kā saka avoti.

Kāda tam visam saistība? Kredītiestāžu likvidatoru kandidātu sarakstā atrodams gan M.Bunkus, gan A.Pauniņa vārdi (I.Gruntes kolēģis, turklāt komisijā, kas izvirza likvidatoru kandidātus ir tieši arī I.Grunte). I.Grunte ir bijis un/vai ir ģimenes draugs R.Vonsovičam, kuri kopā ir svinējuši/svin dzimšanas dienas utt.) R.Vonsoviča birojā ir viesojies Gvido Romeiko no FKTK, kas nekad nav noliegts pēc publiskiem šī fakta apgalvojumiem.

Rezultātā atlīdzības administratoram un tā pieaicinātām personām virs pusmiljona, valstij gandrīz 100 tūkstošu zaudējums, kā arī pārējiem kreditoriem ne santīma. Un tas ir stāsts tikai par vienu maksātnespējas lietu REGO TRADE. Bet ir taču vēl Trasta komercbanka un daudzi citi.

Vēl. R.Vonsovičs ir slavenās Baibas Strautmanes, cīnītājas par taisnību, vīrs. Tālāk saistību ar žurnālistiem, kas visu šo nepēta, sapratīsiet un izanalizēsiet paši.

 

Avots: Facebook.com, Aldis Gobzems

Saistītās tēmas: Advokāti

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube