Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” ir sākusi starptautisku projektu, lai uzlabotu sociālā riska grupas jauniešu zināšanas digitālajā kompetencē, aģentūru LETA informēja organizācijā.

“Palīdzēsim.lv”, kuras galvenā mērķgrupa ir sociālā riska grupas jaunieši, sadarbībā ar piecām valstīm ir sākusi starptautisku projektu, iesniedzot projektu un saņemot finansējumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, ko sniedz Eiropas Ekonomikas zona (EEZ) un Norvēģija granta veidā. Projekta kopējā summa ir 2 314 015 eiro, un projekta ilgums ir trīs gadi.

Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas nodarbinātības iespējas sociālā riska grupas jauniešiem, piemēram, bāreņiem un jauniešiem, kuriem finansiālu iemeslu dēļ nav iespēja turpināt iegūt augstāko izglītību vai iesaistīties papildu ārpusskolas nodarbībās, jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm, lauku teritorijām un jauniešiem, kurus audzina viens no vecākiem.

Konkrētais projekta mērķis ir izstrādāt un īstenot specializēto digitālo prasmju mācību programmu – digitālo dizainu, grafiku, 3D animāciju, spēļu dizainu, lai jauniešiem, kuri nevar iegūt tehnoloģijas zināšanas finanšu ierobežojumu dēļ, sniegtu iespēju tās apgūt kursa veidā. Projekta laikā tiks izstrādāta un īstenota mācību programma, iesaistot dažādu nozaru uzņēmumus – uzņēmējdarbību atbalstošas organizācijas, kas koncentrējas uz radošajām nozarēm; psiholoģiskās un sociālās palīdzības organizācijas un jaunatnes organizācijas.

Trīs gadu laikā tiks aprīkotas mācību telpas digitālo kompetenču apguvei. Tiks radīta arī motivācijas un psiholoģiskās palīdzības platforma. Projekta galvenais rezultāts ir izstrādāta un ieviesta apmācību programma, kuras mērķis ir palielināt mērķa grupas nodarbinātību, apgūstot specializētās kompetences, kā arī celt pašvērtējumu.

Projekts “CODE – Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots saņemot atbalstu no EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursā piešķirtā finansējuma Jauniešu nodarbinātības fonda ietvaros. Tas tiks īstenots sadarbībā ar septiņiem partneriem no piecām valstīm – Bulgārijas, Latvijas, Rumānijas, Itālijas, Igaunijas un Grieķijas.

Ziņas avots: LETA

Saistītās tēmas: digitālā kompetencejauniešilabdarība

youtube icon
Abonēt youtube