Rīgā, Bārddziņu ielā 2, ir izveidota kopdarba telpa bijušajiem ieslodzītajiem, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Linda Sausā.

Projekts īstenojusi biedrība “Svētā Lūkas atbalsta biedrība”, piedaloties Labklājības departamenta izsludinātajā grantu projektu konkursā sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšanai.

Departaments konkursu rīko ar mērķi stimulēt, uzsākt vai attīstīt un īstenot ilgtspējīgu biedrību un nodibinājumu vai komersantu attīstību, lai nodrošinātu nodarbinātības iespējas, tai skaitā radot jaunas vai pilnveidojot esošas darba vietas sociālās atstumtības riskam pakļautajām mērķa grupām.

Projekta gaitā biedrība “Svētā Lūkas atbalsta biedrība” plāno izveidot divas jaunas darba vietas, kā arī radīt kopdarba telpas darbam, sociālo pakalpojumu saņemšanai, mācībām un kultūras pasākumu rīkošanai.

Biedrības misija ir veidot sociāli aktīvu un iekļaujošu pilsonisku sabiedrību, rūpējoties par vienu no atstumtākajām un nesaprastākajām sabiedrības grupām – bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimeņu locekļiem, norāda Sausā.

Biedrība piedāvā praktisku atbalstu bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimenēm. Pieejas pamatā ir veidot akceptējošu vidi klientiem, nodarbinot viņus mākslas un amatniecības jomās, sagatavojot darba tirgum, uzlabojot viņu sociālās prasmes, iesaistot kultūras aktivitātēs un nodrošinot individuālas konsultācijas, kā rezultātā viņi iepazīstina sabiedrību ar savām labākajām īpašībām, talantiem un vēlmi dzīvot likumpaklausīgu dzīvi.

Biedrība sadarbības ietvaros ar domes Labklājības departamentu nodrošina arī sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu bez izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma personām pēc brīvības atņemšanas, soda izciešanas un/vai personām bez noteiktas dzīvesvietas.

Šis pakalpojums ietver sociālo un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopumu, veicinot personas sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā, kā arī novēršot citu faktoru izraisītās negatīvās sekas personas dzīvē saskaņā ar katram klientam individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

Ziņas avots: LETA

Saistītās tēmas: kopdarba telpa

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube