Augstākas tiesas jeb Senāta Administratīvo lietu departaments ir atcēlis Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts kāda Nedzirdīgo vasaras olimpiādes dalībnieka pieteikums tiesai uzdot Ministru kabinetam pieņemt labvēlīgāku lēmumu un izmaksāt lielāku naudas balvu par dalību sacensībās.

Kā aģentūrai LETA pavēstīja Senāta pārstāve Baiba Kataja, Senāta ieskatā, lietā nav vērtēti vairāki apstākļi, kas liecina par vienlīdzības principa neievērošanu.

Sūdzības iesniedzējam tika piešķirta naudas balva 20% apmērā no maksimālā balvas apmēra sportistiem, kamēr sportistiem un treneriem par 2012.gada Vasaras paralimpiskajām spēlēm balvas piešķira 100% apmērā no maksimālās balvas apmēra, bet 2013.gada Pasaules čempionātā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībniekiem – 80% apmērā no maksimālās balvas apmēra.

Senāts piekrīt pieteicēju kasācijas sūdzībā norādītajam, ka ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, ir atzīts olimpisko, paralimpisko un nedzirdīgo spēļu vienlīdzīgums.

Senāts spriedumā piekritis tiesu secinātajam, ka, lemjot par balvas apmēru kontekstā ar vienlīdzības principu, salīdzināmi ir arī citi apstākļi, tostarp spēlēs piedalījušos dalībvalstu un dalībnieku skaits. Tomēr pieteicēji kasācijas sūdzībā ir norādījuši uz vairākiem apstākļiem, kas tiesai licis domāt, ka arī 2012.gada Vasaras paralimpiskajās spēlēs un 2013.gada Pasaules čempionātā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vairākās disciplīnās konkurence esot bijusi ierobežota. Kā izriet no kasācijas sūdzībā norādītajiem faktiem, dalībvalstu un dalībnieku skaits Nedzirdīgo vasaras spēlēs nebūt neesot bijis tik procentuāli atšķirīgs.

Senāts norādījis, ka no zemāko instanču tiesu spriedumiem nav redzams, ka tās būtu pārliecinājušās, ka iepriekš minētajās sacensībās, par kurām tika piešķirta procentuāli krietni lielāka balva, piedalījās ievērojami vairāk dalībvalstu, un dalībnieku skaits disciplīnās, par kurām tika piešķirtas balvas, tiešām ir bijis ievērojami lielāks, proti, tāds, lai attaisnotu tik būtiskas piešķirtās balvas procentuālās atšķirības.

Ziņas avots: LETA

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube