Saskaņā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) trešdien, 10.jūnijā, publicēto jauno ziņojumu viltošanas izraisītais ekonomiskais un sociālais kaitējums mazina valdību ieņēmumus un var atbalstīt tādus smagus noziegumus kā narkotiku tirdzniecība un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana.

Ziņojumā lēsts, ka valdības ES zaudē kopumā līdz 15 miljardiem EUR gadā tirgū esošu viltotu preču dēļ, jo ir mazāk ieņēmumu no tiešajiem un netiešajiem nodokļiem, kā arī sociālajām iemaksām, ko nelegālie ražotāji nemaksā.

Turklāt saskaņā ar EUIPO aplēsēm ES ik gadu viltošanas dēļ tiek zaudēti 19 miljardi EUR tirdzniecības ieņēmumu kosmētikas un ķermeņa kopšanas nozarē, vīna un stipro alkoholisko dzērienu nozarē, farmācijas nozarē un rotaļlietu un spēļu nozarē.

Kopš pēdējās šādas EUIPO publicētās analīzes 2019.gadā zaudētie tirdzniecības ieņēmumi jo īpaši kosmētikas un ķermeņa kopšanas nozarē ir palielinājušies par vairāk nekā 2,5 miljardiem EUR, kas ir lielākais pieaugums pētītajās nozarēs. Ik gadu ES tiek zaudēti aptuveni 14,1% kosmētikas un ķermeņa kopšanas nozares pārdošanas ieņēmumu (9,6 miljardi EUR) viltotu preču dēļ. Latvijā šis rādītājs ir 12,8%.

EUIPO analīzē redzams, ka reģistrētās bīstamās viltotās preces tika novērtētas kā tādas, kas rada būtisku risku patērētājiem. Lielākā daļa minēto preču bija paredzētas bērniem, un tās bija rotaļlietas, bērnu aprūpes preces vai bērnu apģērbs.

EUIPO un Eiropola veiktajā pētījumā arī atklāta saikne starp viltošanu un citiem smagiem noziegumiem. Kopš 2016.gada tiesībaizsardzības iestādes visā ES ir veikušas 29 lielas viltošanas un pirātisma apkarošanas operācijas, vēršoties pret organizētām grupām, kas bija iesaistītas arī citos smagos noziegumos, tostarp narkotiku tirdzniecībā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā.

EUIPO izpilddirektors Christian Archambeau teica: “Viltošana nav noziegums bez upuriem. Viltotu produktu dēļ likumīgiem uzņēmumiem samazinās pārdošanas apjoms un valdībām – tik ļoti nepieciešamie ieņēmumi. Viltoti produkti to lietotājiem rada nepārprotamus veselības un drošības riskus. Kā liecina mūsu kopīgais darbs ar Eiropolu, viltošanas rezultātā iegūtie līdzekļi var arī atbalstīt smagu organizēto noziedzību. Lai šo problēmu pilnībā novērstu, ir nepieciešama saskaņota starptautiska rīcība visos līmeņos.”

Ziņojuma publicētās aplēses ir iekļautas 2020.gada statusa ziņojumā par IĪT pārkāpumiem, kur apkopots EUIPO ziņošanas darbs par intelektuālo īpašumu ES un pasaules līmenī, tostarp konstatējumi par izmeklēšanām, kas veiktas ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) un Eiropas Patentu iestādi (EPO).

Statusa ziņojumā ir arī ietverts pētījums par viltoto un pirātisko preču apjomu starptautiskajā tirdzniecībā un intelektuālā īpašuma tiesību ietilpīgo nozaru ekonomisko ieguldījumu ekonomikas izaugsmē un nodarbinātībā. Ziņojumā ietvertas jaunas atziņas par to, kā mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) izmanto intelektuālo īpašumu.

Foto: Unplash.com

Saistītās tēmas:

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube