Ministru kabinets atbalstījis 6 341 758 eiro piešķiršanu Satiksmes ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Minētā naudas summa paredzēta, lai kompensētu reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem radušos zaudējumus ārkārtējās situācijas laikā. Savukārt 16 365 eiro kompensācija paredzēta VSIA “Autotransporta direkcija” par pārvadājumu pakalpojumiem personām, kuras Latvijā ieradās ar repatriācijas reisiem.

Kā zināms, Covid-19 ierobežošanas nolūkā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā tika noteikti vairāki drošības un sociālās distancēšanās pasākumi, kuru dēļ būtiski samazinājās pieprasījums pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Reģionālās nozīmes maršrutu tīkls tika uzturēts atbilstoši skolēnu brīvdienu režīmam, savukārt vairāki reģionālās nozīmes autobusu reisi ar mazu pasažieru plūsmu tika slēgti. Tādējādi būtiski samazinājās pārvadāto pasažieru skaits un attiecīgi arī ieņēmumi no pārdotajām biļetēm.

“Autotransporta direkcija” apkopotā statistika liecina, ka pārvadāto pasažieru skaita kritums martā salīdzinājumā ar 2019.martu autobusu satiksmē bija 34%, bet vilcienu satiksmē – 31%, savukārt aprīlī salīdzinājumā ar 2019.gada aprīli autobusu satiksmē – 68% un vilcienu satiksmē – 66%. Ņemot vērā izmaksāto un plānoto dotāciju apjomu no 16.marta līdz 9.jūnijam, kad spēkā bija ārkārtējā situācija, kopējais nesegto zaudējumu apmērs reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem ir 6 325 393 eiro.

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” (Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr. 435) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem kompensē zaudējumus, kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus.

Savukārt lai personas, kuras ārkārtējās situācijas laikā ar repatriācijas reisiem atgriezās Latvijā, pēc iespējas drošāk nokļūtu savā dzīvesvietā, Autotransporta direkcija organizēja vairākus autobusu reisus no starptautiskās lidostas “Rīga” uz Latvijas reģioniem. Šo personu pārvadājumu finansēšanai Autotransporta direkcija atbilstoši faktiski apmaksātajiem rēķiniem iztērēja 16 365 eiro.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube