VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ilglaicīgi nav spējīgi pieņemt lēmumu zemākās cenas iepirkumā valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšanai 2020. – 2025.gadā. Piedāvājumi par attiecīgo darbu veikšanu bija jāiesniedz līdz šī gada 26.februārim, un darbi jāsāk jau šovasar. Pretēji nodokļu maksātāju interesēm LVC izvēlējās ceļu marķējuma atjaunošanu 2020.gadam veikt iepriekšējā iepirkuma ietvaros, pārmaksājot vairāk nekā vienu miljonu eiro, neizpratnē ir Lietuvas horizontālās un vertikālās marķēšanas un ceļu infrastruktūras ierīkošanas uzņēmums “Biseris”.

Turklāt uzņēmuma valde apsver vērsties Konkurences padomē un citās valsts institūcijās.

Pēc piedāvājumu atvēršanas, kad tika konstatēts, ka starptautiski atzītais ceļu marķēšanas uzņēmums “Biseris” iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, pārstāvji stāsta, ka uzņēmums tika ievilkts bezjēdzīgā un birokrātiskā sarakstē vairākos posmos.

LVC īstenotās sarakstes raksturs un citas pazīmes rada bažas, ka tiek meklēti iegansti uzņēmuma “Biseris” diskvalifikācijai no dalības iepirkumā, kas rezultēsies sadārdzinājumā 40% apmērā, tādējādi izsaimniekojot valsts budžeta līdzekļus. Tas savukārt met aizdomu ēnu par iespējamo korupciju atbildīgajā LVC iepirkuma komisijā,” norāda uzņēmumā.

Piedāvājuma cenu salīdzinājums ar citiem uzņēmumiem

Saskaņā ar iepirkuma piedāvājumu atvēršanas dokumentiem valsts ceļiem centra reģionā horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbus “Biseris” piedāvājis veikt par 6,018 miljoniem eiro, kamēr uzņēmums AS “A.C.B” – par 8,026 miljoniem eiro. Vidzemes reģionā šos darbu “Biseris” piedāvā paveikt par 6,69 miljoniem eiro, bet SIA “M-Z” – par 9,97 miljoniem. Savukārt 6,27 miljonu eiro summu “Biseris” piedāvā par Kurzemes ceļu marķējuma atjaunošanu, bet SIA “CTB” – 10,88 miljoniem. Latgales reģionā “Biseris” piedāvājums ir 7,63 miljoni, bet SIA “MKOR” – 9,22 miljoni eiro.

Atbilstoši minētā iepirkuma nolikumam, katrā tā daļā, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā tā cenu. Respektīvi, tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos konkrētu cenu, jo sagatavotās tehniskās specifikācijas ir detalizētas un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Šādā gadījumā, kad galvenie tehniskie parametri un kvalitātes rādītāji ir noteikti, izdevīgāk ir izvēlēties labāko cenas piedāvājumu, nekā meklēt iespējas, kā izslēgt zemāko cenu, balstoties uz neobjektīvu izvērtējumu.

Rodas aizdomas par iespējama karteļa pazīmēm LVC iepirkumos

Ņemot vērā iepriekš minēto un faktu, ka katrā no lotēm bez “Biseris” piedāvājumus iesniedza tikai viens tirgus dalībnieks, rodas aizdomas par iespējama karteļa pazīmēm un korupcijas riskiem LVC iepirkuma komisijas piedāvājumu izvērtēšananas procesā. Šīs aizdomas pastiprina arī LVC prasības sarakstē raksturs un īsie termiņi, kuros jāsniedz būtisks informācijas apjoms,” savas aizdomas par LVC komisijas kavēšanos ar lēmumu pauž “Biseris” ģenerāldirektors Neds Karkļus.

Iepirkuma ietvaros “Biseris” tiek pieprasīts nesamērīgs informācijas apjoms, kas nekādā veidā neatbilst ierastajai iepikumu norises praksei. Papildinot pārmērīgo LVC Iepirkuma komisijas pieprasītās informācijas apjomu, kas pieprasīts četrās kārtās, pretēji ierastajai praksei, ar izteikti īsiem iesniegšanas termiņiem, rodas šaubas par komisijas objektivitāti, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus.

Ņemot vērā visas “Biseris” rīcībā esošās ziņas par faktiem, esot pamats uzskatīt, ka varētu būt notikuši cita starpā arī konkurences tiesību pārkāpumi Latvijā un ārpus Latvijas, sakarā ar ko “Biseris” valde apsver vērsties Konkurences padomē un citās valsts institūcijās iespējamo pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanai, novēršanai un iespējami atbildīgo personu sodīšanai, kurām, iespējams, jau ir citi plāni pēc LVC amatu atstāšanas.

“Biseris” aicina atbildīgās puses pievērst uzmanību LVC2019/124/AC “Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana 2020. – 2025.gadā” iepirkuma norisei un nodrošināt procesa caurspīdīgumu un atbilstību labās prakses principiem!

Foto: Unplash.com

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube