Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire parakstīja līgumus par divu nozīmīgu projektu – “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” un “Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā” – īstenošanu.

Īstenojot projektu, paredzēts uzlabot infrastruktūru Terehovā efektīvākai muitas kontrolei, kā arī drošākiem un ērtākiem apstākļiem robežas šķērsotājiem.

Kas paredzēts projektā? 

Projekta ievaros uz robežas strādājošie muitas un robežsardzes speciālisti piedalīsies kopīgās mācībās, tā nostiprinot starpinstitucionālo sadarbību un koordināciju. Savukārt muitas dienesta darba suņu komandai tiks pārbūvētas telpas Rēzeknē un iegādāti jauni mācību līdzekļi un aprīkojums treniņu vajadzībām.

Jāmin, ka VID partneri projekta ietvaros būs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,6 miljoni eiro; no tām Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējums 85% apmērā jeb 2,2 miljoni eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 388 tūkstoši eiro. Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir trīs ar pusi gadi.

Savukārt otra projekta ietvaros VID izstrādās vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu un sagatavos informācijas analītiķus un īpašo uzdevumu ekspertus.

Dienestā skaidro, ka vienotā kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un VID Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa digitālo atbalsta sistēmu, kas tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi.

Kriminālizlūkošanas datu apmaiņa starp tiesībaizsardzības iestādēm ievērojami sekmēs noziedzīgu nodarījumu novēršanu un atklāšanu gan valsts mērogā, gan arī starptautiski.

Kopējais šī projekta attiecināmās izmaksas ir 2,2 miljoni eiro; no tām Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējums 85% apmērā jeb 1,9 miljoni eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 330 tūkstoši eiro. Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir trīs gadi un 10 mēneši.

Eiropas Ekonomikas zonas granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” apsaimniekotājs ir Iekšlietu ministrija, savukārt starptautiskā partnerorganizācija ir Eiropas Padome.

Abi projekti tiks īstenoti Eiropas Ekonomikas zonas granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube