Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs (Attīstībai/Par!) aicina zinātni un inovācijas noteikt par prioritāti valstu ieguldījumos no struktūrfondiem un no īpašās 750 miljardu eiro vērtās programmas Nākošās paaudzes ES, par kuras izveidi jūlijā lēma Eiropadome.

Pēc Ijaba ierosmes 11 Eiropas Parlamenta ietekmīgās Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas deputāti ir vērsušies ar aicinājumu pie ES prezidentūras un Eiropas Komisijas. Vācijas valdībai un Eiropas Komisijai adresētajā vēstulē deputāti pauž nožēlu par faktu, ka nākošās septiņgades ES budžetā pētniecības programmai Horizon Europe dalībvalstu premjeri spēja atvēlēt vien divas trešdaļas no tiem 120 miljardiem eiro, par kuriem bija lēmis Eiropas Parlaments.

Pirmo reizi ES vēsturē pētniecības programma jaunā budžeta septiņgadē nav vērā ņemami palielināta. Arī izglītības programmai Erasmus+ premjeri ir gatavi atvēlēt krietni mazāk, nekā to savā budžeta projektā ierosināja Eiropas Komisija,” uzsver I. Ijabs.

EP deputāti aicina ES prezidentūru un Komisiju uzstāt, lai pētniecība un inovācijas būtu prioritāras jomas dalībvalstīm pieejamo Eiropas fondu līdzekļu ieguldīšanā. Deputāti uzskata, ka ir jāpieņem un jāīsteno tādi noteikumi, kas atbalsta pētniecību un inovāciju no dalībvalstīm atvēlētājām ES fondu “aploksnēm”.

“Tie jāattiecina gan uz “tradicionālajiem” struktūrfondiem, gan uz jaunizveidotā īpašā Eiropas atveseļošanas fonda piešķīrumiem,” tā I. Ījabs.

Deputāti atgādina, ka sarunas starp ES Padomi un Parlamentu par nākošās septiņgades vēl nav beigušās un atkārto Parlamenta apņemšanos sarunās budžeta projektu uzlabot.

Vienlaikus deputāti atzīmē, ka nepietiekami ieguldījumi zinātnē un inovācijā negatīvi ietekmē Eiropas konkurētspēju pasaulē. ES valstīs tie veido vien 2% IKP, kāmēr vidēji OECD 2.4%, bet ASV 2.8% IKP. Latvija ar ieguldījumiem 0.64% no IKP trīskārt atpaliek no Eiropas vidējā līmeņa. No Eiropas struktūrfondiem un ekonomikas atveseļošanas fonda Latvijai nākošajā septiņgadē ir pieejami vismaz 6 miljardi eiro.

Ivara Ijaba ierosmei ir pievienojušies trīs lielāko EP frakciju deputāti, kuri tajās ir atbildīgi par pētniecības un inovāciju politikas veidošanu. Sarunas starp Parlamentu un Padomi par ES budžetu atsāksies augusta otrajā pusē.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube