Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) gatava rast 2020.gadā nepieciešamo finansējumu 383 777 eiro apmērā augstākās izglītības pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, nodrošinot to IZM piešķirtā budžeta ietvaros, par to informēta arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA).

IZM pauž, ka neatkāpjas no iepriekš solītā par akadēmiskā personāla atalgojuma kāpinājumu.

Savukārt jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu augstskolu un koledžu pasniedzēju atalgojuma paaugstināšanas nodrošināšanai 2021.gadā un turpmāk ir iekļauts IZM prioritāro pasākumu sarakstā un izskatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Algu paaugstināšana pedagogiem saskaņā ar apstiprināto grafiku paralēli veicamajām reformām ir IZM prioritāte, un izņēmums nav arī akadēmiskais personāls. Jāpiebilst gan, ka augstskolu autonomija ir vērojama arī akadēmiskā personāla atalgojuma politikas veidošanā. Amplitūda, kādā tiek noteikts atalgojums konkrētajam akadēmiskajam amatam, svārstās līdz pat 1 000 eiro. Saskaņā ar pašu augstskolu sniegtajiem datiem, piemēram, asistenta tarifa likme ir no 3,1 un 11,6 eiro stundā, bet vidējā ienākumu amplitūda – no 194 eiro līdz 1308 eiro,” pauž izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

IZM aicinājusi LIZDA pārstāvjus komunicēt ar augstākās izglītības iestāžu vadību, skaidrojot vienota atalgojuma politikas nepieciešamību vismaz vienas iestādes līmenī, savukārt akadēmiskā personāla karjeras pārskatīšana augstskolu reformas gaitā ļautu panākt, ka veidojas līdzīga situācija augstākās izglītības sektorā valstī.

Jānorāda, ka no 2020.gada 1.septembra vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogu zemākā darba algas likme tiek palielināta no 750 eiro līdz 790 eiro par likmi jeb 30 stundu darba nedēļu.

Vienlaikus pašvaldību vispārizglītojošo skolotāju vidējā algas likme 2019./2020.m.g. bija 831 eiro.

Foto: Flickr.com

youtube icon
Abonēt youtube