Pašvaldības izdevumu izdošanai pašvaldības tērē ievērojamus finanšu līdzekļus, bieži vien imitējot avīzes un žurnālistu darbu. Lai nospraustu skaidras vadlīnijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) rosina izveidot vienotu pašvaldību izdevumu formātu un vizuālo noformējumu. 

Jānorāda, ka Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) diskutēja par pašvaldību preses izdevumiem, rosinot izveidot vienotu pašvaldību izdevumu formātu un vizuālo noformējumu. Ministrija virza priekšlikumus, lai pašvaldību informatīvie izdevumi atbilstu to paredzētajam mērķim: informētu par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem noteikumiem.

VARAM skaidro, ka pašvaldību informatīvie izdevumi, kuru pienākums par nodokļu maksātāju naudu būtu informēt sabiedrību par pašvaldības darbu, pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, nereti tiek izmantoti politiķu tēla spodrināšanai, tie nesniedz objektīvu informāciju, kropļo preses brīvības principu un viedokļu paušanas daudzveidību. Sevišķi būtiska ir objektīvas informācijas sniegšana sabiedrībai, īpaši priekšvēlēšanu laikā.

Tāpat akcentēts tas, ka šādu izdevumu izdošanai pašvaldības tērē ievērojamus finanšu līdzekļus, bieži vien imitējot avīzes un žurnālistu darbu. VARAM iestājas par principu, ka skaidri jānodala žurnālistika un sabiedrisko attiecību darbs. Tāpat ir jāstiprina kvalitatīva žurnālistika reģionos, nodrošinot iedzīvotājus ar objektīvu informāciju, ko var sniegt tikai neatkarīgs plašsaziņas līdzeklis.

VARAM priekšlikums paredz izveidot vienotu pašvaldību izdevumu formātu un noformējumu. Līdzīgi un pēc vienotas pieejas strukturēta informācija visu pašvaldību teritorijās nodrošinās objektīvu un saprotamu informācijas pieejamību visā sabiedrībā. Tam sekotu arī ekonomisks ieguvums – informācijas sagatavošana pēc vienota formāta ļautu ietaupīt finanšu līdzekļus sabiedrībai kopumā.

Līdzīgu pieeju jau šobrīd realizē valsts, īstenojot tīmekļvietņu vienotās platformas projektu valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietnēm, tādējādi nodrošinot vienotu pieeju informācijas sniegšanā interneta vidē. Tas nodrošina efektīvu resursu izlietojumu šo tīmekļvietņu pārvaldībā.

Savukārt līdzīgs pašvaldību informatīvo izdevumu regulējums veiksmīgi darbojas Čehijā. Tas paredz nosacījumus, kādi jāievēro, izdodot informatīvos izdevumus, proti, kādi ir iekļaujamās informācijas veidi un forma.

Jāatgādina arī tas, ka pēc pērn virzītā VARAM priekšlikuma pašvaldībām ir liegts darboties plašsaziņas līdzekļu tirgū.

Šobrīd ministrijā norit aktīvs darbs pie jauna Pašvaldību likuma izstrādes, un tajā paredzēts iekļaut arī tiesisko regulējumu attiecībā par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem. Ministrijai likumprojekts valdībā jāiesniedz līdz oktobra beigām.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube