Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) šī gada deviņos mēnešos 35 mājaslapās konstatējusi televīzijas programmu prettiesisku retranslāciju Latvijas teritorijā bez retranslācijas atļaujas.

Visām 35 mājaslapām veikts ierobežošanas process atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam. Pēc NEPLP brīdinājuma saņemšanas četras no konstatētajām mājaslapām pašas ir pārtraukušas televīzijas programmu prettiesisku izplatīšanu.

Savukārt 23 mājaslapām, atbilstoši likumam, tikusi ierobežota piekļuve uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet attiecībā uz astoņām mājaslapām ir izteikti brīdinājumi un atbilstoši likumam dots laiks saņemt nepieciešamo retranslācijas atļauju vai arī retranslāciju pārtraukt.

Šī gada pirmo deviņu mēnešu rezultāti ir tikai sākums šīs jomas sakārtošanai. Televīzijas programmu nelegāla retranslēšana rada negodīgu konkurenci vietējiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas atbilstoši valsts regulējumam. Šeit ir runa par to, vai uzņēmējs darbojas godīgi un legāli vai negodīgi un nelegāli. Darbojoties nelegāli, tiek nodarīti būtiski zaudējumi gan valstij, gan godīgajiem uzņēmējiem. Turklāt šāda TV programmu nelegāla retranslēšana nozīmē arī to, ka brīvi var tikt izplatītas Latvijā neatļautas un valstij naidīga satura programmas. Tas nav pieļaujams. Un pret šādiem darboņiem tagad un turpmāk vērsīsimies ar visu likumā noteikto bardzību,” saka NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

“TV programmu retranslācijas kontroli mājaslapās mēs sākām veikt šogad un redzam, ka šī problēma ir ļoti liela. Latvijā darbojas tūkstošiem mājaslapu, kas pārraida TV programmas. Protams, daļa no tām darbojas legāli. Taču arī aizdomīgo mājaslapu īpatsvars ir liels. Tādēļ, lai kontroli varētu veikt efektīvi, mums noteikti būs nepieciešams palielināt resursus šim darbam, un rosināsim arī izmaiņas likumā, lai cīņa ar nelegālu saturu būtu stingrāka un efektīvāka. Tas ir arī valsts informatīvās telpas drošības jautājums,” saka NEPL padomes loceklis Patriks Grīva, kura pārziņā ir arī Latvijas informatīvās telpas aizsardzības jautājumi.

Viņš uzsver, ka NEPLP sadarbojas arī ar Valsts policiju un biedrību “Par legālu saturu”, lai konstatētu gan tādas interneta vietnes, kas nelegāli retranslē citu valstu TV programmas, gan kas nelegāli retranslē vietējās Latvijas TV programmas.

Pirātisma zelta laiki beigušies

“NEPLP paveiktais cīņā ar TV programmu nelegālu pārraidīšanu interneta mājaslapās ir liels un būtisks pienesums satura tiesiskās vides sakārtošanā, ņemot vērā, ka normatīvais regulējums šajā jomā ir jauns un nesen apstiprināts. Šo darbu vēl paplašinot un sistematizējot, mēs varēsim sasniegt ļoti labu rezultātu. Vēl pērn Latvijā nebija neviena kompetentā iestāde, kas būtu tiesīga kontrolēt satura nelegālu izplatīšanu internetā. Pirātisms varēja zelt un plaukt. Tagad šie laiki ir beigušies,” saka biedrības “Par legālu saturu” izpilddirektores p.i. Tīna Lūse.

Lielākoties Latvijā prettiesiski tiek translētas Krievijas TV programmas

Līdz šim konstatētās mājaslapas, kas nelegāli retranslē TV programmas, galvenokārt ir bāzētas Krievijā un Ukrainā un lielākoties prettiesiski pārraidījušas Krievijas TV programmas.

P. Grīva uzsver, ka NEPLP ir pateicīga par sadarbību visiem tiem Latvijas interneta pakalpojumu sniedzējiem, kas operatīvi sadarbojas prettiesiski pārraidošo mājaslapu darbības apturēšanā. “Pateicoties šai sadarbībai, mēs kopā varam sargāt Latvijas infomatīvo telpu no nelegāla satura,” saka P. Grīva.

NEPLP aicina arī iedzīvotājus ziņot par mājaslapām, kas retranslē vietējās vai ārvalstu TV programmas, rakstot uz e-pastu: neplpadome@neplpadome.lv vai ziņojot sociālo tīklu vietnē “Twitter”.

Jāmin, ka televīzijas programmu retranslāciju interneta vidē Latvijā NEPLP pārbauda, sākot no šī gada.

Saskaņā ar “Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu”, konstatējot televīzijas programmu nelegālu retranslāciju, NEPLP uzliek tiesisko pienākumu 15 dienu laikā pārtraukt audiovizuālo programmu retranslāciju vai saņemt attiecīgu retranslācijas atļauju. Ja padomes noteiktajā termiņā retranslācija netiek pārtraukta, netiek saņemta retranslācijas atļauja vai ar padomi netiek panākta vienošanās par tiesiskā pienākuma izpildes termiņa pagarināšanu, padome ir tiesīga ierobežot piekļuvi šādām mājaslapām, liedzot to domēna vārdu izmantošanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube