Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) ziņo, ka strauji pieaug patērētāju sūdzību skaits par interneta veikaliem www.proffit.lv un www.korbotex.lv, kas nepiegādā pasūtītās preces, izvairās no saziņas ar patērētājiem saistībā ar noslēgto līgumu neizpildi un neatmaksā patērētāju veikto samaksu par precēm, kuras viņiem nav piegādātas.

Saskatot noziedzīga nodarījuma pazīmes SIA “KASIJA”, SIA “MULTI-Services” un SIA “MAKU GROUP” rīcībā, PTAC ir vērsies Valsts policijā.

PTAC joprojām turpina pieaugt patērētāju iesniegumu/sūdzību skaits par pirkumiem interneta veikalā www.proffit.lv, un arī www.korbotex.lv – patērētāji ir samaksājuši pilnu priekšapmaksu par precēm, tomēr nav saņēmuši ne pasūtītās preces, ne naudas atmaksu, tāpat viņi tiek maldināti gan par preču piegādes, gan par naudas atmaksas termiņiem.

PTAC pārstāvji vērš uzmanību, ka bieži vien komersanti nav sasniedzami vispār – uz telefona zvaniem un e-pasta vēstulēm komersanti neatbild. Minētie komersanti izvairās no saziņas arī ar PTAC, neatbildot uz iestādes pieprasījumiem sniegt paskaidrojumus. PTAC, saskatot noziedzīga nodarījuma pazīmes SIA “KASIJA” un SIA “MULTI-Services”, kā arī SIA “MAKU GROUP” rīcībā, un nolūkā aizsargāt patērētājus un nodrošināt kaitējuma atlīdzināšanu, kā arī novērst un atklāt krimināla rakstura apdraudējumus, ir vērsies Valsts policijā, jo ar PTAC kompetencei atbilstošiem tiesiskiem līdzekļiem patērētāju tiesību aizsargāšana pret noziedzīgiem nodarījumiem (iespējamu noziedzīgu nodarījumu) un noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas nodrošināšana nav iespējama.

Internetveikalā www.proffit.lv ir norādīts, ka fiziskas personas apkalpo SIA “KASIJA”, bet juridiskas personas (B2B klientiem) – SIA “MULTI-Services”, tomēr no patērētāju iesniegumiem izriet, ka fiziskai personai (patērētājs), veicot pasūtījumu mājaslapā www.proffit.lv, rēķins bieži vien ir ticis izrakstīts arī ar SIA “MULTI-Services” rekvizītiem. Savukārt internetveikalā www.korbotex.lv preces piedāvā SIA “MAKU GROUP”.

Saņemot informāciju par problēmām, ar ko saskaras patērētāji, PTAC ir īstenojis dažādus preventīvos uzraudzības pasākumus attiecībā uz minētajiem interneta veikaliem. Lai pasargātu no iespējamas jaunu patērētāju pievilināšanas minētajos interneta veikalos, piemēram, ar solījumiem īsā laika periodā piegādāt preci, ir panākta attiecīgo vietņu izslēgšana no salīdzināšanas portāliem: kurpirkt.lv, gudriem.lv un salīdzini.lv.

Ir pieņemts lēmums, ar kuru SIA “KASIJA” sodīta par negodīgas komercprakses īstenošanu. PTAC jau oktobra sākumā ir vērsies Valsts policijā par iespējamām krāpnieciskām darbībām no SIA “KASIJA” un SIA “MULTI-Services” puses, un pret šiem komersantiem Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess.

Savukārt, pieaugot sūdzību skaitam par https://www.korbotex.lv vietnē pasūtītajām, bet nesaņemtajām precēm un komunikācijas problēmām, kas norāda arī uz šī interneta veikala iespējamu izmantošanu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, PTAC ir ziņojis Valsts policijai un lūdzis izmeklēt arī SIA “MAKU GROUP” darbības kriminālprocesa ietvaros.

Līdz ar to PTAC aicina patērētājus, kuriem ar SIA “KASIJA” un SIA “MULTI-Services”, kā arī SIA “MAKU GROUP” prettiesiskām darbībām ir nodarīti zaudējumi –

jūsu pasūtījums nav izpildīts un tā pirkuma maksa jums nav atmaksāta, un pārdevējs izvairās no saziņas un jūsu iebildumu risināšanas -, vērsties ar oficiālu iesniegumu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3.biroja 2.nodaļā (kanc.krpp@riga.vp.gov.lv vai Gaujas iela 15, Rīga, LV-1026 vai portālā latvija.lv) un tajā lūgt atzīt jūs par cietušo un pieprasīt jums nodarītā kaitējuma kompensāciju.

PTAC atgādina patērētājiem būt īpaši uzmanīgiem, iepērkoties interneta veikalos – iepriekš izlasīt atsauksmes, arī sūdzības un citu pārdevēja tirgus reputāciju raksturojošu informāciju.

Vienlaikus pārstāvji uzsver, ka preču piedāvājumi, kuriem ir īpaši zema (pievilcīga) cena, ne vienmēr tiek izmantoti godīgos nolūkos un var būt maldinoši. Īpaši gadījumos, ja iegādājamo preču vērtība ir salīdzinoši augsta, ieteicams izvēlēties komersantus, kuri ļauj veikt apmaksu preces saņemšanas brīdī vai ar maksājuma karti, kas sniedz papildu drošību ļaunprātīgu pārdevēju gadījumā.

Foto: Unplash.com

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube