Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds gada nogalē Rīgas pilsētas būvvaldē saņēmis būvatļauju Brīvības pieminekļa izgaismošanai. Jāpiemin, ka šī gada oktobrī fonds sagatavoja būvprojektu minimālā sastāvā, vadoties pēc Latvijas arhitekta Austra Mailīša sagatavotās Brīvības alejas izgaismošanas koncepcijas. Jau 2021.gadā sāksies intensīvs darbs pilna būvprojekta izstrādei un sagatavošanās darbiem.

Paredzēts, ka 2021.gada 18.novembrī, kad svinēsim mūsu valsts dzimšanas dienu, tautas brīvības simbols būs gaismas apmirdzēts.

Lai veiktu šo darbu, 2020.gadā kopīgam darbam fonds apvienoja gaismu, arhitektūras, tehnoloģiju speciālistus un kultūras mantojuma glabātājus. Vispirms tika digitāli uzmērīts piemineklis, pēc tam – digitāli modelēts, paralēli izstrādājot jau visu Brīvības alejas izgaismošanas koncepciju arhitekta Austra Mailīša vadībā.

Šogad, sagaidot Lāčplēša dienu, tika veikts izgaismojuma mēģinājums dabā gaismu inženiera Normunda Bļasāna vadībā, lai pārliecinātos, vai digitāli modelētās gaismu partitūras ir atbilstošas vajadzībām. Fonds atbildīgi izturas arī pret apkārtējo vidi. Lai saudzētu apkārtnē esošos apstādījumus un kokus, uzņēmums “Labie koki” veica koku sakņu izpēti. Ir izstrādāts elektrības pievades un būvkonstrukciju projekts, stāsta Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda pārstāvji.

“Projektam ir atsaukusies sabiedrība, un tas ir nozīmīgākais apliecinājums, ka fonda izvēlētais mērķis ir atzīts. Saprotami, ka šogad, kad pārdzīvojam pandēmijas laiku, katrs no mums vairāk izvērtē savus izdevumus. Tāpēc īpaši vērtējams tas, ka valsts svētku laikā individuālie ziedotāji papildināja projekta finanses ar gandrīz 5000 EUR. Tā ir ziņa, ka mūsu brīvības simbols daudziem ir pamatvērtība. Īpaša pateicība par šogad veikto atbalstu, stāstot par fonda ideju un vācot ziedojumus, veltāma Kokneses novada iedzīvotājiem un represēto nodaļas biedriem, “Latviešu biedrības” pensionēto skolotāju klubam, “Daugavas vanagu” Austrālijas valdei un Latvijas Politiski represēto apvienības biedriem, ” stāsta fonda iniciators Valdis Zatlers.

Fonds apzinās, ka tā uzdevums ir pilnībā saglabāt pieminekļa esošo vērtību un papildināt to ar mūsdienu iespējām, lai piemineklis arī nākamajām paaudzēm simbolizētu to spēku, kas ir mūsu tautā un būtu vieta, kur tikties valstij nozīmīgos brīžos. “Gaismai ir jāatklāj visas vērtības, ko varam saskatīt Kārļa Zāles radītajā piemineklī.”

Jānorāda, ka fonda iniciatīvai ir atsaukusies arī Rīgas domes vadība. Rasta izpratne, ka nozīmīgais un vērienīgais projekts realizējams sadarbojoties valstij un pašvaldībai ar sabiedrību.

Fonds līdz šim saņēmis ziedojumus 66 090 eiro apjomā, kā arī valsts līdzfinansējumu 100 000 eiro apjomā.

Sertificētu tāmētāju aprēķini liecina, ka projekta kopējās izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būs aptuveni 356 000 eiro bez PVN. Brīvības pieminekļa izgaismošanu, uzstādot izgaismojumu Brīvības tēlam un pieminekļa skulpturālajam ansamblim, paredzēts veikt līdz 2021.gada 18.novembrim.

Brīvības pieminekļa izgaismošanā aicināts piedalīties ikviens iedzīvotājs, ziedojot portālā Ziedot.lv vai fonda mājas lapā www.brivibaspiemineklis.lv.

youtube icon
Abonēt youtube