Foto: Pixabay.com

Sākot no 2021.gada 1.janvāra arī visi tabakas aizstājējprodukti un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas tiks uzskatīti par akcīzes preci. Tas nozīmē, ka no nākamā gada tiem tiks piemērots akcīzes nodoklis. Visiem uzņēmējiem, kas nodarbojas ar to ievešanu, izplatīšanu vai tirgošanu, ir jāveic krājumu inventarizācija uz 2021.gada 1.janvāri un par tiem jāsamaksā akcīzes nodoklis, kā arī turpmāk jāievēro vairāki nosacījumi, kas attiecināmi uz akcīzes preču apriti, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

No 2021.gada 1.janvāra akcīzes nodoklis tiks piemērots arī elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem. Šķidrumu sastāvdaļām, tāpat kā elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumiem, tas būs 0,12 EUR par 1 mililitru produkta, bet tabakas aizstājējproduktiem – 80,00 EUR par 1000 gramiem produkta.

Vienlaikus VID informē, ka sākot ar 2021.gada 1.janvāri akcīzes precei – elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi – mainās akcīzes nodokļa aprēķināšanas princips. No 2021.gada 1.janvāra elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, to sagatavošanas sastāvdaļām noteikta vienota akcīzes nodokļa likme par vienu mililitru e-šķidruma neatkarīgi no nikotīna daudzuma produktā.

Kādos gadījumos darbībām ar šiem produktiem ir jāsaņem speciāla atļauja (licence)?

Ja uzņēmums savā mazumtirdzniecības vietā (piemēram, veikalā) tirgo tādus tabakas aizstājējproduktus vai šķidrumu sastāvdaļas, ko ir ievedis pats vai arī iegādājies no komersanta, kuram jau ir apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja licence, tad pašam tirgotājam šāda licence nav nepieciešama.

Lai šos produktus tirgotu mazumtirdzniecībā, uzņēmumam atsevišķa licence šo produktu tirdzniecībai nav nepieciešama.

Savukārt, ja uzņēmums plāno šos produktus realizēt citiem mazumtirgotājiem, tos ražot, sajaukt, apstrādāt vai fasēt, vai izvest uz citām valstīm, tad uzņēmumam jāsaņem licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai.

Ja licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu jau ir saņemta, VID ar 2021.gada janvāri to pārreģistrēs automātiski, iekļaujot jaunu preču veidu – elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas.

Savukārt, lai jau izsniegtā, spēkā esošā licencē iekļautu tabakas aizstājējproduktus” komersantam jāiesniedz VID iesniegums licences pārreģistrācijai.

Kā saņemt licenci apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai?

Licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ir nepieciešama, lai:

• komersants ievestajām vai saņemtajām šķidrumu sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem varētu piemērot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, t.i. akcīzes nodokli maksātu nevis ievedot, bet tikai pēc nodošanas patēriņam Latvijā,

• lai veiktu šo produktu ražošanu, apstrādi, pārstrādi, fasēšanu un uzglabāšanu.

Lai saņemtu licenci apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) (dokumentu grupa “Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi”) jāiesniedz:

• iesniegums;

• komercdarbībai izmantojamo telpu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

• ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas darbības vietas robežas);

• telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);

• skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu.


Licences izsniegšanas vai pārreģistrēšana tiek veikta mēneša laikā, tādēļ komersanti aicināti vērsties ar iesniegumiem VID pēc iespējas tuvākā laikā. Pirms licences izsniegšanas vai pārreģistrācijas par katru preču veidu ir maksājama valsts nodeva 284 eiro apmērā.

Vēršam uzmanību, ka pirms iesnieguma iesniegšanas ir jāpārliecinās, ka darbības vieta, kurā paredzēts veikt licencējamo darbību, ir reģistrēta VID kā struktūrvienība. Reģistrētās struktūrvienības nodokļu maksātājs var apskatīties EDS sadaļā “Reģistri” apakšsadaļā “Struktūrvienības”.

Kam jāveic krājumu inventarizācija un nodokļa samaksa?

Visas juridiskās personas, kas veic darbības (uzglabāšanu, tirdzniecību) ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem (piemēram, nikotīna spilventiņiem):

1) veic konkrēto preču krājumu inventarizācija pēc stāvokļa uz 2021.gada 1.janvāri.;

2) 15 dienu laikā pēc inventarizācijas iesniedz VID EDS inventarizācijas sarakstu un akcīzes nodokļa aprēķinu ar valsts budžetā maksājamo nodokļa summu;

3) aprēķinātais akcīzes nodoklis līdz 2021.gada 15.februārim jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā – LV33TREL1060000300000.

Būtiski atzīmēt, ka no 2021.gada 1.jūlija elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus būs arī jāmarķē ar akcīzes nodokļa markām.

Vairāk lasi, spiežot šeit.

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube