Foto: Pixabay.com

2021.gada 1.janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā, uzsver VID pārstāvji.

Vienlaikus norādīts, ka līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi:

  • • pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli jāiesniedz līdz katra mēneša 15. datumam;
  • • darba devēja ziņojums un pašnodarbinātas personas ziņojums jāiesniedz līdz katra mēneša 17. datumam;
  • • elektroenerģijas nodokļa deklarācija jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam.

Tāpat jāpiemin, ka visiem VID administrētajiem regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala termiņš – 23.datums.

“Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021.gadā mainās kārtība, kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti saistību segšanai. Maksājot nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā summa automātiski tiek sadalīta un novirzīta samaksai – atbilstoši tiem nodokļu veidiem, kuru samaksas termiņš ir iestājies. Vispirms tiek segtas senākās saistības (FIFO princips),” skaidro pārstāvji.

Turpinot: “Maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā summā. Lai maksājums segtu noteiktu saistību, obligāti ir jānorāda tikai tādi identifikatori, kas nav piešķirti saistībā ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku.”

Jauna sadaļa informācijai Elektroniskās deklarēšanas sistēmā

Informāciju par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas ir samaksāti un kādas ir nākotnes saistības, varēs noskaidrot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs pieejama jauna sadaļa “Maksājumu un nomaksas stāvoklis”.

Jāuzsver, ka pārejas posmā 2021.gadā uz līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie maksājumi tiks novirzīti uz vienoto kontu un apstrādāti atbilstoši jaunajai kārtībai.

Ar plašāku informācija par vienoto nodokļu kontu iespējams iepazīties tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Vienotais nodokļu konts”.

Pārstāvji arī min, ka jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēlēties tēmu “Vienotais nodokļu konts”.

youtube icon
Abonēt youtube