Foto: Pexels

Tiesībsargs Juris Jansons rosina Bērnu tiesību aizsardzības likumā vardarbības jēdziena tvērumā atjaunot terminu «pamešana novārtā», pastāstīja Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas konsultante Raina Anna Ločmele.

Tiesībsargs atgādina, ka pagājušā gada 11.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, ar šiem grozījumiem likumdevējs izslēdza no vardarbības definīcijas terminu «nolaidība», kā arī izslēdza termina «vecāku nolaidība» skaidrojumu.

Pamatojums – jēdziena nolaidība ietveršana vardarbības definīcijā var novest pie tā, ka pēc katra nelaimes gadījuma ar bērnu vecāki un citas par bērnu atbildīgās personas tiktu krimināli sodītas par vardarbību pret bērnu.

Lai arī tiesībsargs uzskata, ka lēmums izslēgt terminu «nolaidība» no vardarbības definīcijas bija pārsteidzīgs, tomēr norāda: «Piekrītu Saeimas Komisijas deputātu viedoklim, ka katrs pieaugušā nolaidības dēļ ar bērnu noticis nelaimes gadījums nebūtu uzskatāms par vardarbību.»

Tāpat Jansons uzskata, ka par vardarbību nebūtu uzskatāmas visas bērna aprūpes pienākuma nepildīšanas izpausmes.

«Tomēr ir gadījumi, kad bērna aprūpes pienākuma nepildīšana sasniedz tādu kaitīguma pakāpi, kad tā jau ir uzskatāma par vardarbību.»

Tiesībsargs ierosina termina «pamešana novārtā» kā viena no vardarbības veidiem atjaunošanu vardarbības jēdziena tvērumā un skaidrot šo terminu kā apzināta aprūpes un uzraudzības pienākumu ilgstoša nepildīšana, kas kaitē vai var kaitēt bērna attīstībai.

Darbs saistībā ar vardarbības pret bērnu definīciju tiks turpināts, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija aicināja visas iesaistītās institūcijas iesniegt komisijai savu viedokli līdz 2021.gada 19.janvārim, norāda Tiesībsarga birojā.

youtube icon
Abonēt youtube