Foto: Unplash.com

Dažādu tautību un kultūru mijiedarbe, kas balstīta savstarpējā cieņā un sapratnē, bagātina sabiedrību. Atslēga uz veiksmīgu saziņu Latvijā, kā arī dziļāku mūsu kultūras izpratni ir latviešu valodas prasme. Statistika liecina, ka trešo valstu valstspiederīgo skaits Latvijā katru gadu pieaug – 2020.gada 1.jūlijā ārzemnieku skaits, kuri uzturējās Latvijā ar uzturēšanās atļauju, sasniedza 97 710, informāciju sniedz Latviešu valodas aģentūrā.

Lai rosinātu atsaukties aicinājumam “Latvijā es runāju latviski”, Latviešu valodas aģentūra ir izstrādājusi video:

Kā uzsver Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne: “Katru gadu Latviešu valodas aģentūra organizē kursus pedagogiem, kuri māca latviešu valodu jauniebraucējiem. Izstrādāti daudzveidīgi (lielākoties bezmaksas) mācību materiāli, kas izmantojami latviešu valodas apguvē.”

Redzam, ka latviešu valodas pamatus, cītīgi mācoties, var apgūt pat divu mēnešu laikā, galvenais ir motivācija.

“Lepojamies, ka pašlaik liela daļa iebraukušo nevēlas apstāties pie iegūtā A2 valodas prasmes līmeņa, kas nepieciešams, lai varētu saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Attālinātās mācības ir sākušas B2 un C1 valodas prasmes līmeņa grupas – valodas apguvēji, kuri grib brīvi runāt, lasīt un arī skatīties filmas latviešu valodā.”

Lai valodas apguvējam būtu ērtāk piekļūt materiāliem, Latviešu valodas aģentūras tīmekļvietnē www.valoda.lv ir izveidota sadaļa “Māci un mācies latviešu valodu”.

Tajā izvietots vairāk nekā 400 daudzveidīgu materiālu latviešu valodas apguvei – gan tiem, kuri māca latviešu valodu, gan tiem, kuri to mācās. 2020.gadā Māci un mācies latviešu valodu apmeklējumu skaits sasniedza 1,5 miljonu.

Latviešu valodas aģentūras mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.

youtube icon
Abonēt youtube