Foto: Unplash.com

Rīgas domes Satiksmes un transporta komitejas deputāti pirmdienas, 22.marta, sēdē uzklausīja plānus līdz gada beigām aktualizēt Rīgas velosatiksmes attīstības koncepciju.

Koncepcijas aktualizācija tiek veikta, lai nodrošinātu velosatiksmei piemērotas infrastruktūras tīkla attīstību, sekojot ilgtspējīgas un pēctecīgas plānošanas principiem, kā arī, lai pilnveidotu un atjaunotu veloinfrastruktūras tīklu pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros, kā arī ņemot vērā ielu teritorijai rezervēto telpu.

“Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcijas aktualizēšana pilsētai ir ļoti būtiska, attīstot velo un citu mobilitātes veidu izmantošanu. Iedzīvotāju pārvietošanās paradumi nepārtraukti mainās un satiksmes infrastruktūras attīstībai ir ne tikai jāiet tiem līdzi, bet jāspēj tos paredzēt. Atjaunotā koncepcija apkopos gan būtiskākos galamērķus pilsētā, gan noteiks mērķtiecīgu velostatīvu izvietojumu, gan arī ņems vērā RailBaltic radītās iespējas veloinfrastruktūras izveidē,” sacīja Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks.

Velosatiksmes koncepcijas aktualizācija tiks īstenota, balstoties uz attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī ņemot vērā Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojumā paredzēto veloinfrastruktūras tīklu, ES Atveseļošanās fonda Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros (RRF) sagatavotos projektu pieteikumus, izglītības iestāžu, kultūras iestāžu, mobilitātes punktu, tirdzniecības centru un citu nozīmīgu galamērķu lokāciju, kā arī teritorijas apdzīvotības blīvumu.

Tāpat tiks ņemti vērā pētījumi un citi saistītie dokumenti attiecībā uz veloinfratsruktūras attīstību, kā arī nodrošināta iedzīvotāju iesaiste – aptaujās un darba grupās.

Sākotnēji plānots veikt velosatiksmes koncepcijas nodaļu aktualizāciju, apzināt un apkopot pilsētā esošo veloinfrastruktūras tīklu, veikt izvērtējumu un izstrādāt aktivitātes un galvenos principus par publiskajā ielu tīklā izvietojamām velonovietnēm, pārskatīt un aktualizēt koncepcijā noteikto veloinfrastruktūras tīkla sadalījumu, kā arī definēt kvantitatīvos rādītājus veloinfrastruktūras attīstībai līdz 2030.gadam un izstrādāt veloskaitītāju tīklu.

Pēcāk velosatiksmes koncepcijas aktualizētajā redakcijā tiks iekļauti trīs rīcības plāni velosatiksmes infrastruktūras izbūvei – īstermiņa rīcības plāns, kas realizējams līdz 2024.gadam, vidējā termiņa rīcības plāns, kas realizējams līdz 2027.gadam un ilgtermiņa rīcības plāns, kas realizējams līdz 2030.gadam.

Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcija 2015.-2030.gadam ir dokuments, kas nosaka attīstības virzienus un mērķus integrētai velosatiksmes attīstībai Rīgas ielu plānojumā. Koncepcija balstās uz trīs galvenajiem attīstības virzieniem – velosatiksmes infrastruktūru, plānošanu un vadību, kā arī uz velosatiksmes popularizēšanu un izglītību.

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube