Foto: Flickr/Foto: okonova

Līgatnes dabas takās no 1.maija ikviens apmeklētājs aicināts izstaigāt Latvijas kontūru meža ainavā un uzzināt vairāk par Latvijas pilsētu, pagastu un novadu ģerboņiem, kuros ir attēloti Latvijas dabā mītošie dzīvnieki.

No 1.maija līdz 31.maijam Līgatnes dabas taku teritorijā, papildu ierastajam pastaigu maršrutam apmeklētāji varēs izstaigāt apmēram 2 km garu marķētu Latvijas kontūru cauri mežam. Patriotisko pastaigas maršrutu papildinās burtu spēle. “Tā ļaus iepazīties ar dažādu pilsētu, pagastu un novadu ģerboņiem, kuros ir attēloti Latvijas dabā mītošie dzīvnieki. Tiem, kuri būs veiksmīgi nogājuši Latvijas kontūru un atminējuši nezināmo vārdu, atklāsies svētku video sveiciens. Lai video sveicienu noskatītos, nepieciešama viedierīce ar QR koda skenēšanas funkciju,” pastāstīja  Dabas aizsardzības pārvaldes Līgatnes dabas taku Dabas izglītības un informācijas speciālists Valters Kinna.

Latvijas kontūras izstaigāšanai būs nepieciešama aptuveni stunda, tāpēc tam jāieplāno papildus laiku, lai varētu apciemot arī Līgatnes dabas taku iemītniekus pamata ekspozīcijā. Pateicoties izstrādātajam Latvijas kontūras maršrutam, apmeklētājiem atklāsies mazāk zināmi un neskartāki Līgatnes dabas taku meži.

Vairāk nekā 35 Latvijas pilsētu, pagastu un novadu ģērboņos ir atrodami Latvijas savvaļas dzīvnieki, piemēram, mednis, čemurziežu dižtauriņš, krauklis un lapsa. Latvijas kontūras maršrutā apmeklētāji sastapsies ar daļu no šiem ģērboņiem.

Pastaigas laikā apmeklētāji ir aicināti aizdomāties– kāpēc tieši šis dzīvnieks varētu būt izvēlēts konkrētās pilsētas, pagasta vai novada ģerbonim; kas dzīvniekam ir raksturīgs un zīmīgs konkrētā pilsētā vai novadā un kāds ir dzīvnieka simboliskais vēstījums ģerbonī?

Latvijas kontūras pastaigu maršruts ir marķēts dabā. Tā sākums ir norādīts kartē pie Līgatnes dabas taku Informācijas centra. Tas nav piemērots cilvēkiem riteņkrēslos vai ar bērnu ratiņiem. Pastaigu maršruts izstrādāts, ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus.

youtube icon
Abonēt youtube