Foto: Unplash.com

Pandēmijas laikā parādnieku skaits un parādu apjoms ir nedaudz samazinājies, liecina 2020.gada parādu statistika un piespiedu izpildei iesniegto dokumentu skaits. Piespiedu izpildei iesniegto dokumentu skaits visās lietu kategorijās kopumā 2020.gadā bija 119 293, kas ir par 1 967 lietām mazāk nekā 2019.gadā, kad kopā tika iesniegti 121 260 izpildu dokumenti.

2020.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, vislielākais parādnieku skaits ar 58 024 lietām bija administratīvo pārkāpumu jomā. Otru lielāko parādu lietu kategoriju veidoja parādu piedziņa civillietās, sasniedzot 54 305 lietas, bet zaudējumu piedziņa krimināllietās – 6 964.

Vidējā parādu piedziņas summa administratīvo pārkāpumu lietās pērn bija 149 eiro, bet nodokļu parādu lietās – 3 700 eiro.

Lietās par darba samaksas piedziņu vidējā atgūstamā summa bija 4 500 eiro, savukārt civilprasību vidējā summa krimināllietās bija 2 440 eiro. Kopumā gandrīz divas trešdaļas parādu piedziņas lietas, kas nonāk pie tiesu izpildītājiem, ir par summām līdz 300 eiro. Vēl 18% izpildu lietu ir par summu no 300,01 līdz 700 eiro.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka komentē: “Parādu lietu skaita nepalielināšanās ļauj secināt, ka šī krīze visai būtiski atšķiras no iepriekšējām. Vismaz pagaidām Covid-19 izraisītā krīze ierindas cilvēkus finansiāli nav skārusi tik būtiski, lai tas izpaustos parādu apjoma palielinājumā. Cilvēki kopumā ir spējuši salīdzinoši labāk pildīt saistības – nebija novērojams būtisks jaunu lietu skaita pieaugums, bet kopējais parādu lietu skaits pat nedaudz ir samazinājās.”

Viņa turpina: “Ļoti iespējams, ka tam par iemeslu ir arī valsts īstenotās atbalsta aktivitātes gan uzņēmējiem, gan privātpersonām, kas palīdzēja cilvēkiem nodrošināt vismaz minimālo ienākumu līmeni. Covid-19 pandēmija gan varētu būt par iemelsu nelielajam atgūto līdzekļu samazinājumam 2020.gadā. Piespiedu izpildes ietvaros parādniekam tiek nodrošināta naudas līdzekļu saglabāšana minimālās mēnešalgas apmērā. Savukārt atsevišķas nozares visai būtiski ir skārusi dīkstāve un cilvēku ienākumi nereti nepārsniedz minimālās mēnešalgas robežu, tāpēc parādu atgūšana šajos gadījumos nebija iespējama.”

Kopumā 2020.gadā tiesu izpildītāji aizskartās puses interesēs palīdzēja atgūt gandrīz 233 miljonus eiro, kas ir par 13% mazāk nekā 2019.gadā, kad aizskartās puses interesēs tika atgūti 303 miljoni eiro.

Pērn palielinājies atgūto naudas līdzekļu apjoms gan uzturlīdzekļu, gan administratīvo pārkāpumu izpildu lietās. Kopumā 2020.gadā tiesu izpildītāji Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā atguvuši gandrīz 12,5 miljonus eiro, kas ir par 903 tūkstošiem eiro vairāk nekā 2019.gadā. Administratīvo pārkāpumu lietās valsts budžeta labā 2020.gadā piedzīti 23,6 miljoni eiro, kas ir par 423 tūkstošiem eiro vairāk nekā 2019.gadā.

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.

youtube icon
Abonēt youtube