Foto: Unplash.com

Saistību neizpildes biežākais cēlonis ir nevis līdzekļu trūkums, bet gan laicīga informācijas nesaņemšana. Tāpēc Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome 10.jūnijā, atzīmējot Starptautisko tiesu izpildītāju dienu, aicina iedzīvotājus ikdienā plašāk izmantot modernos komunikācijas rīkus, tostarp valsts oficiālajā portālā Latvija.lv reģistrēt savu e-adresi. Tas veicinās laicīgu paziņojumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām, būtiski samazinot parādnieku skaitu Latvijā.

Latvijas Tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka komentē: “Cilvēki par nenokārtotiem parādiem vai citām saistībām bieži vien uzzina tikai tad, kad tiesu izpildītājs jau ir uzsācis pirmās piespiedu izpildes darbības, piemēram, bloķējis kontu kredītiestādē. Galvenais iemesls šādām situācijām ir neaktuāla oficiālā korespondences adrese, kādēļ netiek saņemti pasta sūtījumi, vai arī ienākošie sūtījumi tik vienkārši ignorēti. Tomēr ceļš līdz piespiedu izpildei parasti ir salīdzinoši garš un tiesu izpildītājs ir tikai noslēdzošo darbību veicējs, kuram ir jāpanāk tiesas, Valsts ieņēmumu dienesta vai citas valsts institūcijas nolēmuma izpilde. Tieši paziņojumu un atgādinājumu laicīga nesaņemšana ir biežākais iemesls, kādēļ saistības netiek segtas, nevis līdzekļu trūkums, kā varētu domāt.”

Nenomaksāto parādsaistību apjoms Latvijā ir salīdzinoši augsts un, lai šo situāciju mainītu, būtiski ir novērst esošos komunikācijas trūkumus.

Padome uzskata, ka ir jānodrošina, lai cilvēkiem būtu garantēta laicīga informācijas saņemšana, kas savukārt veicinātu piespiedu izpildei nododamo lietu skaita samazināšanos. Ļoti piemērots risinājums ir e-adreses izveide un lietošana. Šobrīd ikviens iedzīvotājs valsts oficiālajā portālā Latvija.lv var reģistrēt savu elektronisko adresi, kas garantē informācijas laicīgu saņemšanu vienā vietā no visām valsts un pašvaldību institūcijām. E-adrese nodrošina arī to, ka persona vienmēr būs informēta par savām nenokārtotajām saistībām.

E-adreses priekšrocības pierādījās arī pandēmijas apstākļos, kad pārvietošanās iespējas bija ierobežotas un daudzus jautājumus nebija iespējams nokārtot klātienē, bet tikai attālināti.

Vēl viens būtisks klupšanas akmens ir iedzīvotāju kūtrums izmantot savas tiesības: “Praksē ļoti bieži nākas dzirdēt argumentus, ka cilvēks nav samaksājis parādu tādēļ, ka tam nepiekrīt vai neuzskata par pamatotu. Tomēr pats neko nav darījis, lai lēmumu apstrīdētu. Tas kārtējo reizi parāda, cik svarīgi ir laicīgi saņemt informāciju, lai varētu izmantot savas tiesības apstrīdēt pieņemto lēmumu vai tiesas spriedumu, kuram cilvēks nepiekrīt,” norāda I. Kruka.

Plašāk par savām tiesībām un pienākumiem piespiedu izpildes procesā ikviens var uzzināt “Parādnieka tiesību rokasgrāmatā”, kas atrodama Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā: www.lzti.lv.

youtube icon
Abonēt youtube