Foto: Flickr/Valsts kanceleja

Ceturtdien, 2.septembrī, notika Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupas sēde, kurā pēc Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa aicinājuma sociālie un sadarbības partneri, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji prezentēja piedāvājumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Ministru prezidents sēdes sākumā uzsvēra, ka gan valdībai, gan stratēģiskajiem sadarbības partneriem ir vienots mērķis – kopīgiem spēkiem nodrošināt klātienes mācības, atvērtu ekonomiku un veselības pakalpojumu pieejamību.

“Pilnvērtīgs dialogs starp valdību un sabiedrību ir vienīgais veids, kā atrast pareizo ceļu šī mērķa sasniegšanai,” bilda Ministru  prezidents.

Sociālo un sadarbības partneru piedāvājums balstīts deviņos priekšlikumos, kas iekļauj brīvprātīgu vakcināciju pret Covid-19 un revakcināciju, dialoga turpināšanu, ekonomiskās aktivitātes stimulēšanu, tiesiskajā regulējumā garantētu nodarbinātības elastību, informācijas pieejamību un riska līmeņa kritēriju pārvērtēšanu, kā arī sabiedrības saliedētības veicināšanu, veselības aprūpes kapacitātes un ģimenes ārstu lomas stiprināšanu. Ar Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas sagatavotajiem priekšlikumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā publicētajā prezentācijā – šeit.

Savukārt nevalstiskā sektora priekšlikumi lielākoties vērtēti sociālo un pilsonisko seku kontekstā. Uzsvērta nepieciešamība veicināt vakcināciju, amatpersonām demonstrējot uzticēšanos vakcinācijai, kā arī īpašu uzmanību pievēršot reģionu iedzīvotāju motivācijai. Būtiskas ir bažas par sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību specifiskām iedzīvotāju grupām, tostarp senioriem un tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo vieni. Ar nevalstisko organizāciju perspektīvu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā publicētajā prezentācijā – šeit. 

Sēdes noslēgumā Ministru prezidents atzina, ka sabiedrības polarizācija ir būtisks apsvērums, kas apdraud kopīgā mērķa sasniegšanu, tāpēc gan valdības, gan sociālo partneru un nevalstisko organizāciju uzdevums ir turpināt diskutēt un mazināt spriedzi. Vienlaikus sociālajiem partneriem un nevalstiskajam sektoram kopā ar nozaru ministrijām un ekspertiem ir detalizēti jāvērtē Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupas sēdē prezentētie priekšlikumi.

Visbeidzot Ministru prezidents K. Kariņš aicināja ikvienu, kas vēl nav izmantojis iespēju, saņemt bezmaksas vakcīnu pret Covid-19, kā arī pateicās tiem, kuri šo izdevību jau ir izmantojuši.

youtube icon
Abonēt youtube