Foto iegūts no Facebook lapas @Brīvai Stiprai Latvijai

Ar šā gada 30.augustu Latvijas Republikas politisko partiju reģistrā ir reģistrēta jauna politiskā partija  Brīvai Stiprai Latvijai. Partijas aprakstā teikts, ka tā apvieno plašu sabiedrību – visdažādākās sociālās grupas, ar atšķirīgām interesēm un nodarbošanos, kuri iepriekš nav bijuši politikā un kurus visus vieno kopīgas uz katra cilvēka pamattiesībām un pamatbrīvībām balstītas vērtības.

No jaundibinātās partijas valdes locekļiem plašākai sabiedrībai varētu būt zināms Artūrs Bernis – aktīvists, kurš iestājas par godīgu caurskatāmu valsts pārvaldi, par brīvprātīgu vakcināciju (neiedalot cilvēkus pēc vakcinācijas statusa).

Artūrs Bernis ieguvis pieredzi banku sektorā, Latvijas filiāles vadītājs (valde), kā arī vadījis rūpnīcu un pēdējos gados darbojies populārās Bachata Rīga deju studijas izveidošanā un vadīšanā.

Pēc Artūra Berņa iniciatīvas tika dibināta partija, kuras vadībā nav politiķu.

Politiskā spēka  Brīvai Stiprai Latvijai vadība sastāv no nozaru profesionāļiem, Latviju mīlošiem cilvēkiem un ģimeņu vērtības lolojošiem cilvēkiem.

Artūrs Bernis komentē: “Mums pašiem jāveido Latvijas valsti, ja to nedarīsim, tad mūs vadīs “citi” (ar to domātas ģeopolitiskās ietekmes uz Latviju, oligarhu vadīti cilvēki un no citām zemēm sabraukušie politiķi).”

Partijas  Brīvai Stiprai Latvijai mērķis ir veicināt cilvēku saliedētību un ikviena cilvēka labklājību un cieņpilnu dzīvi Latvijā. Sniegt iespēju sasniegt katra personīgo izaugsmi Latvijā.

Tāpat mērķos ietilpst panākt izglītības kvalitāti, kas veicinās katra indivīda un visas sabiedrības izaugsmi. Nodrošināt tiesiskumu un Latvijas Republikas Satversmes ievērošanu Latvijas teritorijā. Būtiski samazināt birokātiju, veicināt ekonomikas attīstību. Attiecībās ar starptautiskiem partneriem – primāri iestāties par Latvijas tautas interesēm.


Partija Brīvai Stiprai Latvijai  iepazīstina ar valdes locekļiem:

Partijas valdes locekle, labdarības organizācijas vadītāja, pasniedzēja, pieredzējusi loģistikas uzņēmuma vadītāja, Kristīne Eglīte atzīst, ka līdz šim ir daudz darba ieguldīts, lai veicinātu sociālo attīstību Latvijas sabiedrībā un labprāt turpinās strādāt Latvijas tautas labklājības celšanā.

“Mana profesionālā pieredze ir gan nevalstiskajā, gan valstiskajā sektorā, un es skaidri apzinos, kādā līmenī šobrīd atrodas Latvija. Pieredze Iekšlietu ministrijas dienestā ir sniegusi man iespēju labāk izprasts valstiskos procesos, kā arī ārvalstu sadarbības partneru nozīmīgumu, bet prioritāri vienmēr izvirzot un pārstāvot Latvijas tautas intereses,” teic K. Eglīte.

“Cilvēks ir galvenā vērtība, vispirms ir cilvēks, nevis valsts! Mūsu misija ir kalpot tikai Latvijas tautas interešu un ikviena Latvijas piederīgā labā, nevis kādas grupas vai struktūras interešu labā.”

Darbam valsts pārvaldē visos līmeņos jānotiek tikai jēgpilna rezultāta, bet ne procesa dēļ,” atzīmē valdes loceklis, izglītības jomas pārstāvis Ainārs Iesavs.

Uzņēmējs Rūdolfs Sauja norāda, ka ir jāsakārto pašiem sava valsts, lai valsts parādu līkne pēc 30 gadu augšupejas virzās lejup, un mūsu bērniem un mazbērniem būtu labklājīga un droša nākotne mājās – Latvijā.

Uzņēmējs Rihards Akmentiņš norāda, ka Latvijā šobrīd vissvarīgākais ir radīt labvēlīgus apstākļus jaunu un spēcīgu ģimeņu veidošanai, kas faktiski ir mūsu valsts pamats.

Uzņēmējs Guntars Dzenis uzskata, ka nodokļu iekasēšanas sistēma nevar atņemt cilvēka cienīgu dzīvi. Tas ir jāsakārto prioritāri.

Amatnieks – galdnieks/restaurators Toms Prokofjevs pauž: “Lai mūsu valsts, Latvija, uzplauktu, primārais ir apturēt korupciju un valsts naudas nelietderīgu tērēšanu. Ir jāievieš stingri sodi par pretvalstiskām darbībām un naudas izsaimniekošanu valsts pārvaldē.”

Viktorija Anna Zvejniece, kura strādā medicīnas nozarē un uzskata, ka ģimene ir Latvijas lielākābagātība teic: “Katrai ģimenei Latvijā jābūt nodrošinātai un aizsargātai.”

youtube icon
Abonēt youtube