Foto: Unplash.com

Eiropas Savienībai jālikvidē pamattiesību īstenošanas šķēršļi, ar kuriem saskaras LGBTIQ kopienai piederoši iedzīvotāji, saka Eiropas Parlaments otrdien, 14.septembrī,  pieņemtajā rezolūcijā.

Rezolūcijā par LGBTIQ personu tiesībām Eiropas Savienībā, kas pieņemta ar 387 balsīm par, 161 pret un 123 atturoties, Eiropas Parlaments uzsver, ka šiem iedzīvotājiem visā Eiropas Savienībā vajadzētu būt iespējai pilnībā izmantot ES iedzīvotāju pamattiesības, tostarp tiesības brīvi pārvietoties.

Rezolūcijā minēts, ka laulības vai reģistrētas partnerattiecības, kas izveidotas vienā dalībvalstī, ir jāatzīst arī citās, un likumam pret viendzimuma laulātajiem un partneriem ir jāizturas tāpat kā pret pretējā dzimuma partneriem.

EP deputāti atsaucas uz Eiropas Savienības Tiesas spriedumu “Coman & Hamilton” lietā, kurā noteikts, ka jēdziens “laulātais” Brīvas pārvietošanās direktīvā ir jāattiecina arī uz viendzimuma partneriem, Komisijai jāveic izpildes panākšanas pasākumi pret Rumāniju, kur valdība nav ieviesusi grozījumus tiesību aktos, lai ievērotu šo spriedumu.

Rezolūcijā arī mudināts visās ES dalībvalstīs par bērna likumīgajiem vecākiem atzīt dzimšanas apliecībā minētos pieaugušos. EP deputāti vēlas, lai “varavīksnes ģimenēm” saskaņā ar ES tiesību aktiem būtu tādas pašas tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos kādas ir pretējā dzimuma pāriem un viņu ģimenēm. Viņi arī uzsver, ka tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka bērni, pārceļoties uz citu dalībvalsti, nekļūst par bezvalstniekiem.

Visbeidzot EP deputāti prasa, lai Komisija vērstos pret diskrimināciju, ar ko saskaras LGBTIQ kopienas Polijā un Ungārijā, un aicina turpināt ES procedūras (pārkāpuma procedūras, Tiesas noteiktus pagaidu pasākumus un budžeta instrumentus) pret šīm valstīm

youtube icon
Abonēt youtube