Foto: Unplash.com

Satiksmes ministrijas rīkotajā tiešsaistes aptaujā vairums respondentu norāda, ka lielākās bažas drošai satiksmei rada elektroskrejriteņu vadītāji, kas neievēro ceļu satiksmes noteikumus – uz viena braucamrīka pārvietojas vairāki cilvēki, traucas lielā ātrumā pa ietvi un novieto elektroskrejritenus, traucējot citiem pārvietoties.

“Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā viens no jautājumiem, ko izvērtē eksperti, ir normatīvā regulējuma pilnveidošana un papildus informēšanas pasākumi, lai veicinātu elektroskrejriteņu drošu iekļaušanos satiksmē,” komentē Annija Novikova, Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktore.

“Redzam, ka iedzīvotāji ir nobažījušies par to, ka daļa elektroskrejriteņu vadītāju neievēro ceļu satiksmes noteikumus, tāpēc vēlos aicināt visus elektroskrejriteņu vadītājus pārvietoties cieņpilni – atbilstoši noteikumiem un respektēt gājējus. Vēlos uzsvērt, ka ir bīstami ar elektroskrejriteni vest pasažieri, jo īpaši mazu bērnu. Normatīvais regulējums nav vienīgais instruments esošās situācijas uzlabošanai, jo visiem droša ceļu satiksme izveidojas tad, ja visi tās dalībnieki ir atbildīgi un cieņpilni attiecas viens pret otru,” norāda A. Novikova.

Lai noskaidrotu, kādas bažas rada elektroskrejriteņi iedzīvotājiem, Satiksmes ministrija veica tiešsaistes aptauju. Lielākais vairums aptaujas dalībnieku (87%) norādīja, ka bažas rada tas, ka uz elektroskrejriteņa pārvietojas vairāk nekā viens cilvēks.

Tāpat respondentiem raizes sagādā tas, ka elektroskrejriteņi pa ietvi pārvietojas šķietami lielā ātrumā, apdraudot gājējus (78%), kā arī elektroskrejriteņu novietošana traucējot citiem (piemēram, uz ietves, ceļa malā) (77%).

Satraukums tika pausts arī par to, ka ar elektroskrejriteņiem brauc jaunieši, kas šķiet jaunāki par 14 gadiem (65%), un ka elektroskrejriteņu vadītāji brauc vienlaikus klausoties mūziku austiņās (60%). Gandrīz puse respondentu (48%) norādīja, ka novērojuši, kā elektroskrejriteņu vadītāji brauc pretēji braukšanas kustībai.

Vienlaikus aptaujas respondenti pauda satraukumu par to, ka elektroskrejriteņu vadītāju manevri bieži vien ir neparedzami, kā arī paši braucēji ir grūti pamanāmi – tas savukārt apgrūtina citus satiksmes dalībniekus. Tomēr aptaujas dalībnieki pauda bažas arī par tādiem jautājumiem, kā kvalitatīvas un piemērotas infrastruktūras trūkums un to, ka normatīvajiem aktiem ir grūti turēt līdzi ātrumam, kādā parādās līdz šim nebijuši transportlīdzekļi. Tāpat tika norādīts, ka jāstrādā pie sabiedrības izglītošanas, lai informētu to, kā pareizi pārvietoties ar jauniem transportlīdzekļu veidiem.

Lasiet arī: Rīgas parkos noteiks ātruma ierobežojumus elektroskrejriteņiem

Būtiskākais par elektroskrejritņiem

Saskaņā ar šopavasar pieņemot regulējumu ar elektroskrejriteņiem drīkst pārvietoties pa ietvēm, veloceļiem, atsevišķās vietās pa sabiedriskā transporta joslu (ja tas atļauts riteņbraucējiem) un arī pa brauktuvi (atsevišķās vietās).

Vienlaikus regulējumā ir noteikts, kas elektroskrejriteņa vadītājam ir jāzina un jāievēro, izmantojot katru no iepriekš minētajām pārvietošanās iespējām. Piemēram, ja ar elektroskrejriteni pārvietojas pa ietvi, ir jādod priekšroka gājējiem un ir jāizvēlas ātrums, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu.

Tāpat jāņem vērā, ka ar elektroskrejriteni var pārvietoties tikai pa tām brauktuvēm, kur atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 50 km/h. Jāievēro, ka ar elektroskrejriteni jābrauc vienā rindā un pēc iespējas tuvāk brauktuves labajai malai. Tāpat ir jāievēro, ka pirms gājēju pārejām un sabiedriskā transporta pieturām ir jāsamazina ātrums.

Elektroskrejritenim ir jābūt labā tehniskā stāvokli, aprīkotam ar bremzēm, braukšanas laikā priekšpusē ir jādeg baltas gaismas lukturim, aizmugurē – sarkanas krāsas lukturim. Ja iespējams, vadītājam jābūt tērptam gaismu atstarojošā vestē un ieteicams lietot aizsargķiveri.

Ar elektroskrejriteni aizliegts braukt, neturot stūri, vest pasažieri, braukt, turoties pie cita transportlīdzekļa, un pārvadāt kravu, kas apdraud citus. Vienlaikus CSN ir iekļautas normas, kas nosaka, ka transportlīdzekļu vadītājiem jādara viss iespējamais, lai satiksmē netiktu apdraudēti arī elektroskrejriteņu vadītāji. CSN ievērošana un cieņpilna attieksme vienam pret otru ir drošas satiksmes priekšnosacījumi.

Elektroskrejriteņu maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 25 km/h un ar to drīkst pārvietoties tikai viens cilvēks vecumā no 14 gadiem. Nepilngadīgai personai, lai pārvietotos ar elektroskrejriteni, ir nepieciešamas riteņbraucēja tiesības. Savukārt par pārkāpumiem elektroskrejriteņu vadītājiem tiek piemēroti tādi paši administratīvie sodi kā velosipēdu vadītājiem.

youtube icon
Abonēt youtube