Foto: Flickr

Pēc kārtējās AS Latvijas balzams akcionāru sapulces, kas norisinājās šī gada 30.septembrī, Baltijā vadošā alkoholisko dzērienu ražotāja vadība informē par dividenžu izmaksu AS Latvijas balzams akcionāriem 3,4 miljonu eiro apmērā. Tāpat sapulcē nolemts, ka 2022.gada maijā tiks mainīts kompānijas nosaukums.

Saglabājot daļu no vēsturiskā nosaukuma, nākamgad nosaukums tiks mainīts uz Amber Latvijas balzams, pievienojot atpazīstamības zīmi no mātes kompānijas, Amber Beverage Group.

Akcionāru sapulcē nolemts izmaksāt AS Latvijas balzams akcionāriem dividendēs 3 448 574 eiro jeb 0,46 eiro par katru akciju no uzkrātās un līdz 2017.gada 31.decembrim nesadalītās peļņas. Par dividenžu maksājuma datumu noteikts 2021. gada 18.oktobris.

“Pieļaujam, ka Latvijas balzams akciju turētāji jeb akcionāri būs gandarīti par šīm ziņām. Akcionāru pieņemtais lēmums par labu dividenžu izmaksai liecina par kompānijas stabilitāti un ticību tās turpmākajai attīstībai,” stāsta AS Latvijas balzams valdes priekšsēdētājs Intars Geidāns.

Kā ziņots iepriekš, pirms sešiem gadiem AS Latvijas balzams pievienojās strauji augošajai alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas kompānijai Amber Beverage Group, kura šogad vairākiem saviem uzņēmumiem visā pasaulē pievieno papildu atpazīstamības zīmi – Amber. Akcionāru sapulce sprieda par labu lēmumam mainīt nosaukumu no AS Latvijas balzams uz AS Amber Latvijas balzams, nosakot, ka izmaiņas stāsies spēkā ar 2022.gada 1. maiju.

Saistītās tēmas: AS Latvijas balzams

youtube icon
Abonēt youtube