Foto: Flickr/Saeima

Saeima piektdien, 12.novembrī, otrajā – galīgajā – lasījumā pieņēma jaunu likumu  Par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam, kas atzīts par steidzamu. No 15.novembra deputāts Saeimas darbā būs tiesīgs piedalīties tikai tad, ja būs uzrādījis sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu.

Vienlaikus darbu turpināt varēs arī deputāts, kurš saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsilija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku un uzrādījis sadarbspējīgu sertifikātu par negatīvu veiktā testa rezultātu.

Saeimas deputātam, kurš nebūs tiesīgs piedalīties parlamenta darbā, tiks pārtraukta mēnešalgas un kompensācijas izmaksa. Tā tiks atjaunota ar dienu, kad deputāts Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai būs uzrādījis sertifikātu.

Saeimas Prezidijam ne retāk kā reizi divos mēnešos būs jāizvērtē nepieciešamība saglabāt šajā likumā noteikto ierobežojumu.

Prasība pēc Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta attiecināta arī uz pašvaldību deputātiem.

Ja domes deputāts līdz 15.novembrim nebūs ieguvis un uzrādījis sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, deputāta pilnvaras tiks apturētas, pieņemot attiecīgu domes lēmumu. Uz deputāta pilnvaru apturēšanas laiku viņa vietā Pašvaldības domes vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā stāsies nākamais kandidāts, kurš ieguvis sertifikātu.

Ja aizvietotais deputāts iegūs sertifikātu, tas nedēļas laikā būs jāuzrāda pašvaldības vēlēšanu komisijai un jāiesniedz domes priekšsēdētājam iesniegums par deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanu. Ar brīdi, kad par šo faktu sniegta informācija domes sēdē, beigsies uzaicinātā deputāta pilnvaras un pienākumus atsāks pildīt aizvietotais deputāts.

Pagaidu prasības Saeimas un pašvaldību domju deputātiem noteiktas ar mērķi nodrošināt sabiedrības veselības un drošības interesēm atbilstošu rīcību Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos.

Kā uzsvēra par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns, likums nepieciešams, lai sekmētu sabiedrības uzticēšanos valstī īstenotajai Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības politikai, kā arī solidarizētos ar pārējām valsts un pašvaldību institūcijām un vairotu uzticēšanos valsts un pašvaldību institūciju, tajā skaitā Saeimas, darbībai.

Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas un būs spēkā līdz 2022.gada 1.jūlijam.

youtube icon
Abonēt youtube