No 2021.gada 1.septembra pilotprojekta ietvaros uzturlīdzekļu nemaksātāju lietas tiek nodotas ārpustiesas parāda piedziņai, lai vērstu parādnieku uzmanību labprātīgi izpildīt saistības attiecībā pret valsti un savu bērnu, kā arī uz potenciālajām sekām, ja netiks atmaksāts uzturlīdzekļu parāds.

Kā norāda Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors Edgars Līcītis: “Parāda ārpustiesas atguvēju iesaiste tiek veikta pirms lēmuma par lietas nodošanu piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, un tiek vērsta uz lietām, kurās lēmums pieņemts administratīvā procesa kārtībā. Ārpustiesas parāda piedziņas process sniedz parādniekiem lielisku iespēju nokārtot savas parādsaistības bez negatīvām sekām, tai skaitā, arī finansiāli daudz izdevīgāk, tāpēc aicinām to izmantot!”

Ārpustiesas parāda atgūšanas procesam ir šādas priekšrocības:

* finansiāli izdevīgāks – sedzot parādu ārpustiesas atguvējam, parādniekam ir mazākas izmaksas, salīdzinot ar piespiedu izpildes procesa izdevumiem, kad piedziņu veic zvērināts tiesu izpildītājs;

* vērsts uz labprātīgu izpildi – netiek piemēroti piespiedu ierobežojumi, piemēram, kontu apķīlāšana, darba algas ieturējumi, kriminālatbildība u.tml.;

* balstīts uz komunikāciju, vēršot parādnieka uzmanību uz potenciālajām sekām un aicinot labprātīgi izpildīt saistības;

* diskrētāks – netiek informēts darba devējs, komunikācija tiek īstenota tikai ar pašu parādnieku.

Tāpat vēršam uzmanību, ka laika periodā līdz 2023.gada 30.jūnijam visi no parādnieka saņemtie maksājumi tiek novirzīti uzturlīdzekļu pamatparāda segšanai. Ja līdz 2023.gada 30.jūnijam pamatparāds tiks segts pilnā apmērā, tad aprēķinātie likumiskie procenti tiks dzēsti.

youtube icon
Abonēt youtube