Foto: Unplash.com

No radiācijas drošības viedokļa Latvijai nav draudu, par to liecina radiācijas monitoringa staciju mērījumi Latvijā un kaimiņvalstīs, paziņo Valsts vides dienests.

Latvijas monitoringa stacijas neuzrāda paaugstinātu radiācijas līmeni. Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC) uzrauga radiācijas monitoringa staciju mērījumus Latvijā, kā arī citās valstīs.

Radiācijas monitoringa ietvaros Latvijā starojums tiek mērīts vidē, gaisā un ūdenī. Latvija atrodas pietiekami tālu no Černobiļas atomelektrostacijas un ir jāņem vērā, ka šī stacija ir slēgta un nedarbojas, uzsver Valsts vides dienests.

VVD RDC eksperti informē: “Ja Latvija saņems ziņu, ka var būt apdraudējums no radiācijas objektiem citās valstīs un ir iespēja, ka varētu tikt ietekmēta Latvijas teritorija, tad atbilstoši apziņošanas shēmām tiks iedarbināta agrīnā brīdināšanas sistēma un informācija ar ieteikumiem iedzīvotājiem tiks sniegta televīzijā un radio. Svarīgi atcerēties, ka Latvijā nav nepieciešams izmantot joda profilaksi un plānveida masveida iedzīvotāju evakuāciju kodolavāriju gadījumā, jo tuvākās atomelektrostacijas neatrodas šādās zonās, kur tas būtu nepieciešams.”

Tāpat nav nepieciešams iedzīvotājiem iegādāties mēriekārtas, jo VVD RDC seko līdzi monitoringa datiem, kā arī nepieciešamības gadījumā tiks veikti izbraukuma mērījumi.

Valsts vides dienesta mājaslapā ir pieejams informatīvais materiāls, kurā ir informācija par pasākumiem, kuri ir veicami radiācijas avāriju gadījumā.

Informāciju skatīt šeit: https://www.vvd.gov.lv/lv/radiacijas-drosibas-un-kodoldrosibas-joma

Aktuālo informāciju par radiācijas mērījumiem Eiropā var aplūkot mājas lapā: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube