Foto: Unplash.com

12.aprīlis ir kļuvis par vēsturisku brīdi dabas aizsardzības jomā Latvijā. Mūsu zemes faunas lepnums un visas Eiropas Kopienas vērtība – Eirāzijas lūsis ir godpilni ieņēmis savu vietu Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, vēsta  Biedrība “Latvijas ainavas”.

Jaunākajā Eiropas Komisijas aprīļa pārkāpumu lietu paketē ir iekļauta Latvija (INFR(2021)2260), saņemot aicinājumu saskaņot valsts tiesību aktus ar Dzīvotņu direktīvu (92/43/EEK), īpaši lūšu aizsardzības jautājumā.

Attiecīgi otrdien, 12.aprīlī, valdība apstiprinājusi grozījumus noteikumos, kas izslēdz lūsi no “Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu saraksta” un iekļauj “Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā”.

Dabas draugu cīņa par dabas daudzveidības, tajā skaitā mežu saglabāšanu un savvaļas sugu aizsardzību visā pasaulē nevienā laika posmā nav bijusi viegla. Vienmēr šai cīņas arēnā bijis jāstājas pretī gan neizpratnei, gan finansiāli spēcīgiem ekonomisko interešu lobijiem. Šādu – garu un grūtu, bet iedvesmojošu ceļu nācās iet arī mūsu Latvijas lūšu aizstāvībai. Pūles ir vainagojušās panākumiem – ar brīvības pasi lūsim un pašcieņas apliecinājumu sabiedrībai. vēsta Biedrībā.

Biedrība “Latvijas ainavas” izsaka vislielāko pateicību visiem dabas draugiem, iesaistītajām vides un dzīvnieku aizsardzības organizācijām, Vides konsultatīvajai padomei, Valsts kontrolei, mediju pārstāvjiem un publicistiem, īpaši laikrakstam “Neatkarīgajās Tukuma Ziņas”, un visiem tiem vairāk nekā divpadsmit tūkstošiem Latvijas cilvēku, kuri ar saviem parakstiem ir radījuši precedentu gribai un varēšanai aizsargāt savas zemes dabas vērtības.

youtube icon
Abonēt youtube